Dotacja na doradztwo może doprowadzić do utraty płynności?

…nadmierna szczegółowość procedur nie ułatwia rozliczenia dotacji dolnośląskim przedsiębiorcom. Od stycznia tego roku sukcesywnie zmieniamy to na korzyść przedsiębiorców…. Powiedział Dyrektor DIP Jerzy Michalak. Stwierdził też, że obecna korekta procesów pozwala na to, by dotacja dotarła do przedsiębiorcy już po 2 tygodniach od złożenia dokumentów rozliczeniowych.

WRDS – oficjalne miejsce spotkań

Rozmowa miała miejsce na spotkaniu Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. To ważne miejsce. Można tu oficjalnie rozmawiać o problemach dotykających przedsiębiorców których przyczyną wydają się być instytucje publiczne.

Usprawnić procesy

Tym razem dyskusja była o tym jak usprawnić proces wypłaty dotacji na doradztwo dedykowane dla mikro małych i średnich firm. Powodem tej dyskusji była sytuacja małej firmy z powiatu Kłodzkiego. Po opłaceniu faktury za doradztwo w kwocie 35 tys firma nie przewidziała w swoich planach przepływów gotówkowych, że będzie czekała na dotację z urzędu 7 długich miesięcy.

Nadszarpnęło to płynność finansową. Nadszarpnęło też reputację u dostawców bo jak to zwykle bywa, brak pieniędzy został przerzucony na dostawców. Świetna idea wsparcia finansowego dotacją na doradztwo dla firm, które same by nie sfinansowały takiej usługi doprowadziła do kłopotów z płynnością. Powód, nie najlepszej organizacji rozliczania dotacji na doradztwo.

Zidentyfikować przeszkody

W trakcie obrad zespołu pojawił się pomysł by instytucje biorące udział w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji na doradztwo we współpracy z organizacjami przedsiębiorców takimi jak BCC zidentyfikowali najczęściej pojawiające się sytuacje wpływające na opóźnienia w wypłacie środków. Po zapoznaniu się z przyczynami powstaną rekomendacje usprawniające proces dystrybucji środków unijnych do mikro małych i średnich firm.

Dotacja na doradztwo

Udział Cezarego Rutki w pracach tego zespołu wynika z funkcji Dyrektora w Loży Dolnośląskiej BCC i angażowania się w sprawy utrudniające przedsiębiorcom płynne realizowanie ich wizji i misji. Członkowie zespołu Alnair służą pomocą w przygotowaniu i rozliczaniu dotacji na doradztwo 

dotacje na doradztwo
W czym możemy pomóc?

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Interesujące ? Udostępnij przez :