Internetowy Kalkulator RentownościAnaliza rentowności sprzedaży, aktywów i kapitałów własnych metodą Du Ponta, służy temu żeby każdy właściciel firmy angażujący swoje pieniądze mógł się dowiedzieć czy te pieniądze się pomnażają przynosząc zysk czy wręcz przeciwnie.

Internetowy kalkulator rentowności

Internetowy Kalkulator Rentowności pokaże nam stosunek zysku do ponoszonych nakładów. Odpowiednio skalkulowana cena produktu lub usługi pozwala osiągać dobrą rentowność sprzedaży  i generować nadwyżki nad poniesionymi kosztami prowadzonej działalności zwanymi często koszty operacyjne lub koszty bezpośrednie. Osiąganie dużej rentowności sprzedaży potem aktywów i ostatecznie kapitału własnego pokazuje jak bardzo produkt lub usługa są poszukiwane przez nabywców. Przy stosunkowo niedużej konkurencji i silnym popycie rentowność aktywów może sięgać nawet 1000%. Kiedy podaż jest większa niż popyt wtedy także rentowność sprzedaży jest minimalna rzędu 1 lub 2 %. Tak się często dzieje przy popularnych i łatwo dostępnych produktach czy usługach.

Wykorzystaj zysk zawarty w cenie

Rentowność aktywów pokazuje nam jak szybko jesteśmy w stanie rozwijać swoją firmę wykorzystując zysk zawarty w cenie sprzedaży po odliczeniu kosztów i obrotowości majątku. Jeśli nasza rentowność sprzedaży jest wyższa niż oprocentowanie kredytu w banku warto skorzystać z dodatkowego zasilania w kapitał i wykorzystać efekt dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa sprawia, że zarabiamy więcej niż tylko wykorzystując kapitał własny. Jeśli popyt na nasze towary jest równomierny i stały warto pomyśleć o dźwigni operacyjnej dzięki której po przekroczeniu punktu zrównania kosztów z przychodami możemy osiągać większą rentowność sprzedaży lub być bardziej elastyczni cenowo.

Dowiedz się ile na czym zarabiasz

Posługując się internetowym kalkulatorem rentowności, wykorzystującym metodę Du Ponta bardzo dobrze jesteśmy w stanie policzyć ile na czym zarabiamy. Jaką mamy rentowność aktywów czyli poszczególnych składników naszego majątku oraz jaką mamy rentowność sprzedaży. Poznamy również rentowność kapitału własnego. Mając taką wiedzę, możemy podejmować odpowiednie decyzje. Zwiększając lub zmniejszając poszczególne składniki majątku firmy. Nie zapominajmy przy tym jak ważna dla kondycji biznesu jest płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Policz: Internetowy Kalkulator Płynności Finansowej

Czasem warto zwiększać obrotowość majątku a czasem warto zmniejszyć udział kapitału własnego w istniejącym majątku. Posługując się tym kalkulatorem możemy dość szybko odpowiedzieć sobie na pytanie – Czy warto wypłacać w firmie dywidendę czy zostawiać kapitał do kolejnego inwestowania?

Kiedy wypłacać dywidendę

Dywidendę warto wypłacać wtedy kiedy kapitał jest zbyt duży i już nie mamy pomysłu na to jak go efektywnie wykorzystać do wzrostu sprzedaży. Jeśli biznes nam się rozwija i chcemy żeby był coraz większy, a mamy cały czas możliwość powiększania sprzedaży, wtedy nie warto wypłacać dywidendy. Bardziej opłaca się zostawić kapitał wewnątrz firmy i dodatkowo posiłkować się kapitałem zewnętrznym na przykład zaciągając kredyt w Banku. Badając rentowność warto przyjrzeć się płynności. Jest ona mniej rozumiana w mikro i małych firmach a jej zaniedbanie może doprowadzić nawet najlepszy biznes do upadłości.

Zobacz również: Jak wskaźniki finansowe podrasowały zarządzanie finansami małej firmy | case study

wykorzystaj promocję - 30' niezobowiązującej konsultacji

Podsumowanie całości

Internetowy kalkulator rentowności służy temu, żeby każdy właściciel firmy angażujący kapitał własny mógł się dowiedzieć czy te pieniądze się pomnażają przynosząc zysk czy wręcz przeciwnie. Innymi słowy analiza rentowności daje nam wiedzę ile maksymalnie wyciągamy z własnego zainwestowanego w firmę kapitału. Rozbijając tę wiedzę na czynniki pierwsze dowiemy się które elementy zarządzania firmą wymagają zwrócenia uwagi.

Mając tę wiedzę możemy podejmować decyzje o tym czy brać kredyt czy nie, a może korzystniejsze będzie wyjęcie części środków z firmy przez co firma będzie sprawniej generowała większą rentowność pozostawionego kapitału. Jeśli po obliczeniach stwierdzisz że nie wszystko jest jasne i zrozumiałe, polecamy kontakt z konsultantem który nieodpłatnie wyjaśni wątpliwości.

Zobacz jak: Szybka analiza wskaźników płynności finansowej

Mając wiedzę o tym jak wygląda rentowność sprzedaży, aktywów i kapitału własnego w twoim przedsiębiorstwie możesz sprawniej zarządzać firmą i uzyskiwać większą wartość dodaną. Powszechnie przyjmuje się za punkt odniesienia do oceny rentowności kapitału własnego wysokość odsetek, którą można zyskać inwestując w Obligacje Państwowe są one instrumentem finansowym o najmniejszym ryzyku. Obecnie Państwo oferuje odsetki roczne w wysokości 2.5%.

Inwestując w obligacje państwowe nie podejmuje się żadnego wysiłku ani też nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka. Dlatego prowadząc swoją działalność gospodarczą i tracąc swój czas oraz podejmując ryzyko powinieneś uzyskać odpowiednio więcej niż tylko odsetki z Obligacji.

W czym możemy pomóc?

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Interesujące ? Udostępnij przez :