Jak zbudować angażujące cele strategiczne

jak-zbudować-angażujące-cele-strategiczne

Szybkie wprowadzenie

Strategia stanowi podstawę funkcjonowania każdej firmy. Pamiętajmy o tym, że jej brak może doprowadzić w dłuższej perspektywie czasu do upadku przedsiębiorstwa. Nieodłącznym elementem strategii są cele strategiczne. Umiejętność ich dobrego formułowania jest istotną cechą z punktu zarządzania przedsiębiorstwem i czymś co charakteryzuje prawdziwych liderów.

Jak prawidłowo wyznaczyć cele strategiczne?

Podstawowa zasada to – jeden cel strategiczny w określonym czasie. Zbyt duża ilość może spowodować chaos i w efekcie brak realizacji czegokolwiek. Cele strategiczne mogą odwoływać się na przykład do tempa wzrostu przedsiębiorstwa, zwiększenia udziałów w rynku, wartości akcji, zysku, wprowadzenia innowacji, zdobycia pozycji lidera w branży czy wzrostu zadowolenia klientów. Często można spotkać się z opinią, iż zalecane są dwa cele strategiczne w tym samym czasie. W okresie ich realizacji będzie dochodzić do zmiany w zakresie ważności i hierarchii. Pamiętajmy jednak o tym, że większa liczba celów może doprowadzić do walki o wpływy w firmie i do utraty spójności strategii.

 Wybierz jeden cel strategiczny w określonym czasie. Zbyt duża ilość może spowodować chaos i w efekcie brak realizacji czegokolwiek

Przykład firmy 39 osobowej

Załóżmy, że mamy do czynienia z firmą handlową, zatrudniającą około 39 osób i zarządzaną od 5 lat przez 37letniego mężczyznę. Firma zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym. W tego rodzaju przedsiębiorstwach, cele strategiczne zazwyczaj są następujące: „wzrost sprzedaży produktów o 15% w stosunku do zeszłego roku” albo „osiągnięcie o 10% większego zysku w stosunku do zeszłego roku”. Okazuje się jednak, że tego rodzaju parametry nie zawsze są właściwe. Warto też formułować cele strategiczne w odniesieniu do konkurencji – na przykład w stosunku do udziałów w rynku, czy w ilości nowych produktów wypuszczanych na rynek. Pamiętajmy o tym, że wybór wskaźnika powinien być dobrany do charaktery firmy i obranego celu strategicznego.

Horyzont czasowy

Kolejnym istotnym elementem jest odpowiedni wybór horyzontu czasowego – nie może być on zbyt krótki, gdyż istnieje duże ryzyko niepowodzenia, ale też niezbyt długi – gdyż szybko może stać się mrzonką i ulec rozmyciu. Cele strategiczne powinny być ustalane w oparciu o bliską i daleką przyszłość firmy. Nie traktujmy jednak daty jako dnia ostatecznego. Czasami, z przyczyn niezależnych od nas, może dojść do zdarzeń, które wydłużą horyzont czasowy – np. krach na rynku czy pojawienie się konkurencji.

Angażujący jest cel konkretny, mierzalny, stanowiący wyzwanie z ustaloną datą realizacji, ustalony wspólnie z pracownikami, którzy będą go realizować

Czy zaprosić pracowników?

Osadzone w czasie, konkretne i mierzalne – jakie jeszcze powinny być cele strategiczne? Aby jak najlepiej zmotywować pracowników, warto postawić cel ambitny, ale osiągalny. Bycie realistą z jednej strony może ograniczać rozwój firmy, z drugiej pozwoli uniknąć wielu wpadek. Ustalając cele strategiczne pamiętajmy o wcześniejszej analizie otoczenia przedsiębiorstwa, jego potencjału i zasobów. Warto też pomyśleć o zaproszeniu do wyznaczania celów pracowników firmy. Wpłynie to na poprawę relacji i dowartościowanie personelu. Proces formułowania celów strategicznych nie jest prosty, warto jednak poświęcić czas na ich wyznaczenie, gdyż na pewno zaprocentuje to w przyszłości.

Zapraszając do wyznaczania celów pracowników firmy, poprawisz relacje dowartościowując personel.

W czym możemy pomóc?

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Interesujące ? Udostępnij przez :