Jaki wpływ na finanse ma controlling produkcji?

Controlling produkcji

Szybkie wprowadzenie

Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku i postęp technologiczny, firmy produkcyjne szukają skutecznych rozwiązań, które ułatwią im funkcjonowanie. Przykładem takich rozwiązań może być controlling produkcji. Samo pojęcie (controllingu) oznacza pewnego rodzaju system ułatwiający podejmowanie kadrze zarządzającej decyzji. System ten stanowi zbiór informacji na temat różnych elementów przedsiębiorstwa. Controlling produkcji jest dosyć młodą dziedziną, która rozwinęła się wraz z nastaniem ery nowych technologii. Od tego czasu, sam proces produkcji zaczął być ujmowany jako źródło przewagi konkurencyjnej.

Zobacz: Jak zmienić produktywność przedsiębiorstwa? | case study

Controlling produkcji – funkcje i cele

Załóżmy, że mamy do czynienia z firmą produkcyjną zatrudniającą około 40 osób i zarządzaną od 5 lat przez 42 letniego mężczyznę. Firma produkuje roboty górnicze. Jakie funkcje będzie pełnić controlling produkcji w tego rodzaju przedsiębiorstwie i jaki będzie mieć wpływ na finanse?

Zobacz: Wprowadzamy controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich firmach

Controlling produkcji charakteryzuje się strategicznym podejściem do tematu i sporządzaniem krótkookresowych i średniookresowych planów produkcyjnych. Plany produkcyjne są tworzone w oparciu o maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych firmy, przy jednocześnie możliwie najniższym wykorzystaniu kapitału. Podejście strategiczne oznacza także wybór technologii, który pozwoli na zachowanie wysokiej jakości produkcji, a jednocześnie przyspieszy cały proces.

Controlling produkcji jest jednym z rodzajów controllingu wyodrębnionego ze względu na obszar funkcjonalny. W tej samej kategorii znajdziemy dodatkowo controlling logistyki, badawczy i sprzedaży.

Tworzenie budżetu a controlling

Finanse przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od dobrego planu budżetowego. Controlling produkcji pozwala zoptymalizować koszty, jednocześnie pilnując ich dyscypliny i czasu produkcji. Budżetowanie ułatwi proces rozliczeń kierowników produkcji i sprawi, że finanse firmy będą pod większą kontrolą.

Controlling produkcji wpływa na podejmowanie decyzji o działaniach produkcyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwo lub o ewentualnym zlecaniu ich na zewnątrz. Pod uwagę bierze się opłacalność każdej z opcji i możliwość wystąpienia ewentualnych zakłóceń.

Controlling produkcji

Controlling produkcji jest najczęściej wykorzystywany w firmach, które wdrażają nowe technologie i wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne produkty. Zalet jego stosowania jest wiele, począwszy od zdolności do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, kontrolowania finansów, dostępu do ważnych informacji na temat działań firmy, skończywszy na lepszej trafności w podejmowanych decyzjach.

Controlling produkcji skupia się na zachowaniu elastyczności produkcji i jej wysokiej jakości, przy jednocześnie możliwie najkrótszym czasie realizacji zamówień i maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Controlling produkcji może stanowić ogromną przewagę konkurencyjną i przyczynić się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Dodatkowo ma wpływ na finanse firmy i optymalizację kosztów.

W czym możemy pomóc?

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Interesujące ? Udostępnij przez :