Programy doradcze - konsultingowe

Szybka analiza wskaźników płynności finansowej

Nie bądź ślepy na fakty. Każda zyskowna firma już dawno odkryła co dają wskaźniki płynności.Rozmowa z Ekspertem często bywa dobrą inspiracją do dalszych działań.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Wprowadź analizę finansową i wskaźnikową! Poczuj kontrole nad płynnością, rentownością, produktywnością i wykorzystaniem czasu pracy. Świadomość osiągania sukcesów jest najlepszą motywacją do działania.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Wprowadzamy controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich firmach

Przeciętnie o 28% kosztów więcej ponoszą firmy nie stosujące wzmacniającego controllingu. Kiedy je odzyskasz, podniesiesz wynagrodzenie i przyciągniesz dobrych pracowników.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Budujemy zwycięską strategię przedsiębiorstwa

Odkrywając nowe cele strategiczne firmy, dostajesz nową szansę na odkrycie nowej drogi do sukcesu. Dlatego wykorzystując doradztwo strategiczne zbuduj sobie nowe szanse i okazje strategiczne w otoczeniu zanim zrobią to konkurenci.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Budżetowanie, które eliminuje ukryte koszty i dlatego się opłaca

Budżetowanie w przedsiębiorstwie wspiera zarówno zarządzanie strategiczne jak i controlling. Szybko rozwija odpowiedzialność menedżerów za firmę. To zazwyczaj zwiększa zyski i przyspiesza rozwój.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Bezpieczna Sukcesja Firmy, zadba o interesy wszystkich przywódców.

Program Bezpieczna Sukcesja Firm, sprawnie określi nowe cele oraz zorganizuje sposób ich realizacji zwiększając szanse na rozwój i zaangażowanie długoletnich pracowników.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Łańcuch Wartości, ustali cele działów dopasowane do potrzeb klienta

Budując łańcuch wartości dodanej dla klienta: nauczysz działy współpracować, budować cele, obniżać koszty i wygrywać z konkurencją.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Projektujemy mądre Zarządzanie Przez Cele (ZPC)

Wykorzystaj mądre zarządzanie przez cele ograniczając tracenie czasu i pieniędzy na niepotrzebne działania. W ten sposób od razu osiągniesz zdumiewające rezultaty jakich oczekujesz.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
KPI w Strategicznej Karcie Wyników budują zadowolenie klienta, właściciela, pracownika

Robiąc użytek ze Strategicznej Karty Wyników dowiesz się jak odnieść większy sukces w biznesie poprzez wpływ na ponadprzeciętne budowanie zadowolenia klienta, szefa i pracownika.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej

Usługi doradcze związane z badaniem

Badanie Kompetencji Menedżera

Zbadaj jaki jest poziom kluczowych kompetencji menedżerskich kierowników i dyrektorów pracujących w Twojej firmie

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej

Usługi szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)Alnair sp. z o.o. jest uprawniony do realizowania usług rozwojowych z dotacją na szkolenia lub doradztwo

Program Menedżer Ekspert

zobacz więcej
Interesujące ? Udostępnij przez :