Płynność finansowa to podstawa istnienia przedsiębiorstwa

Couple enjoying pool at the base of large waterfall in Hawaii

Szybkie wprowadzenie

Dobra płynność finansowa przedsiębiorstwa to obecnie jeden z najważniejszych elementów świadczących o jego prawidłowym funkcjonowaniu. Zachwianie płynności może przesądzić o losie całej firmy, w efekcie wywołując jej upadek. Płynność finansowa to nic innego jak zdolność terminowych spłat posiadanych zobowiązań. Wskaźnik ten jest brany pod uwagę podczas (analizy finansowej) przedsiębiorstwa.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak utrzymać równowagę.

Co jest ważniejsze zysk, czy płynność finansowa? Wiele osób wskazałoby na pierwszą odpowiedź, okazuje się jednak, że nie byłaby ona prawidłowa. Przedsiębiorstwo może nie odnosić zysku przez długi czas, wystarczy jednak, że ma dobrą płynność finansową i jest w stanie na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania. Jednakże odnoszenie zysków przy utracie płynności, nawet na okres kilku miesięcy może doprowadzić do upadku. Jaka powinna być prawidłowa płynność finansowa przedsiębiorstwa? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na pozór może się wydawać, że idealny byłby maksymalnie wysoki poziom. Jest to jednak mylne wrażenie. Nadpłynność może generować konflikty pomiędzy właścicielami, a osobami zarządzającymi. Ci pierwsi mogą bowiem żądać szybkiej wypłaty dywidend, pozbawiając tym samym menadżerów bufora bezpieczeństwa.

Co jest ważniejsze zysk, czy płynność finansowa? Wiele osób wskazałoby na pierwszą odpowiedź, okazuje się jednak, że nie byłaby ona prawidłowa.

Przykład firmy 250 osobowej

Istotne znaczenie, gdy analizie jest poddawana płynność finansowa przedsiębiorstwa ma to, jaki jest rodzaj prowadzonej działalności.

Wyobraźmy sobie średniej wielkości firmę, zatrudniającą około 250 osób, zarządzaną od 3 lat przez 44letnią kobietę. Firma zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym. Można się spodziewać, iż płynność takiej firmy będzie znacznie lepsza niż podobnego wielkościowo przedsiębiorstwa działającego w branży produkcyjnej.Wynika to z tego, że firmy handlowe posiadają małą liczbę aktywów trwałych a jednocześnie dużo zapasów.

Zupełnie odwrotnie niż firmy produkcyjne. W jeszcze lepszej sytuacji są firmy usługowe – posiadają bowiem bardzo niewiele zapasów, a sporo gotówki lub należności.

3 podstawowe zasady

Aby utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa kluczowe jest trzymanie się trzech zasad:

  • generowania zysków,
  • szybkiego egzekwowania należności
  • dobrego planowania wpływów i wydatków.

Osiągnie zysków pozwoli na gromadzenie kapitału. Mowa jednak o stabilnym, regularnym przyroście. Jednorazowe zyski nie będą w stanie zapewnić nam wypłacalności.

W przypadku wspomnianej firmy zajmującej się handlem hurtowym i detalicznym, należności mogą mieć charakter zarówno długookresowy, jak i krótkookresowy. Aby zachować równowagę w tej kwestii, kluczowe jest ustawienie możliwie najkrótszych, ale realnych terminów zapłaty.

Ostatnią, ale nie mniej ważną zasadą jest planowanie. Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest wynikiem bardziej lub mniej umiejętnego zaplanowania wydatków i wpływów. Może mieć ono postać na przykład excelowskiej tabeli.

Pamiętajmy o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą utrata płynności. Nie tylko zysk ma znaczenie! Ważne jest regularne monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa, aby jak najszybciej wychwycić wszelakie niezgodności.

W czym możemy pomóc?

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Interesujące ? Udostępnij przez :