(2 opinie klienta)

0.00 

Autor: Cezary Rutka

Wydawnictwo: Alnair sp. z o.o.
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Wrocław

Wysyłka: Natychmiast po zakupie

SKU: 4561 Kategoria:
Interesujące ? Udostępnij przez :

Zawartość Modułu 9 – Motywowanie

  1. Zrozumienie ludzkiej natury podstawą motywacji
  2. Motywowanie jako proces
  3. Teorie motywacji
  4. Motywowanie wewnętrzne i zewnętrzne
  5. Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki
  6. Motywowanie pozafinansowe

Moduł 9 – Motywowanie jest jednym z 10 modułów w książce „Kompetencje menedżera odnoszącego sukcesy”

Krótko o książce

Książka powstała by zebrać w jednym miejscu materiały wykorzystywane w Programie Menedżer Ekspert. „Program Menedżer Ekspert” to unikalny program rozwoju osobistego przygotowany na potrzeby małych i średnich firm (MSP). Stworzony przez ekspertów Alnair na podstawie doświadczeń w pracy z wieloma menedżerami i wiedzy o wyzwaniach, przed jakimi stoją. Opracowany na podstawie wyników badania 480 menedżerów pracujących w polskich firmach – menedżerowie ci wybrali 10 kluczowych kompetencji będących podstawą Programu.

Badania wskazują, że w 38% przypadków bezpośrednią przyczyną bankructwa są zbyt niskie kompetencje osób zarządzających firmą. Sami niejednokrotnie zauważamy, jak brak niektórych kompetencji u kolegów powoduje, że zadania nie są wykonywane tak, jakby mogły zostać wykonane. Nie oznacza to wcale, że takich ludzi należy zwolnić z pracy i przyjąć na to miejsce nowych. Nowi wcale nie muszą być lepsi od tych którzy już są z nami. Oznacza to tylko tyle, że warto zadbać o szybkie sprawdzenie, jakie obszary wymagają poprawy i je poprawić. To dobre rozwiązanie dla obu stron.

Kluczowe kompetencje menedżerskie są podstawą efektywnego zarządzania organizacją. W wielu przypadkach menedżerowie posługują się kompetencjami w sposób intuicyjny dzięki predyspozycjom do zarządzania. Jednak we współczesnym biznesie najczęściej to nie wystarcza – kluczowe kompetencje występują u menedżerów na różnym poziomie

Co łączy opisane poniżej osoby?

Dyrektor średniej firmy, który ze zdumieniem odkrył, że wbrew samoocenie, to nie motywowanie, ocena i rozwój podwładnych oraz orientacja na klienta są u niego najwyżej rozwiniętymi kompetencjami, lecz dążenie do rezultatów oraz organizacja i planowanie. Na co wskazały w badaniu kompetencji osoby które go otaczały.

Menedżer zarządzający sześcioma osobami, który po ocenie kompetencji przez przełożonego i podwładnych dowiaduje się, że wg oceniających tylko w połowie posiada wszystkie kompetencje, które tak wysoko umieścił w samoocenie. Kiedy po
3 tygodniach minął szok i przyszło zrozumienie, przez następne dziewięć miesięcy ciężko pracował, by nadrobić różnice, co mu się doskonale udało.

Menedżerka HR, która z powodu skromności nie sądziła, że spełnia we wszystkich kompetencjach kryteria oczekiwane na stanowisku dyrektora. Czego wyraz dali przełożeni, podwładni i inni kierownicy. Szybki awans był odpowiedzią na rekomendacje otoczenia wyrażone w badaniu kompetencji menedżera.

Wszystkie te osoby skorzystały z „Program Menedżer Ekspert” przez co mogły dowiedzieć się więcej o sobie i lepiej wykonywać swoje obowiązki

Sprawni menedżerowie zupełnie inaczej kierują zespołem rozumiejąc, jak wartościowy jest dobrze zarządzany pracownik.

Opierając się na wynikach badań naukowych w dziedzinie psychologii i ekonomii behawioralnej, a także badań przeprowadzonych na grupie 480 menedżerów polskich, autor przedstawia kompetencje, jakie menedżer powinien rozwinąć, by w następnej ocenie metodą 360 stopni uzyskać przynajmniej wynik średniej oczekiwanej na stanowisku kierownika lub dyrektora. Dzięki rozwojowi jego kompetencji wzrośnie produktywność i zadowolenie klientów firmy.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 4
MODUŁ 1. ORGANIZACJA I PLANOWANIE 7
Planowanie 8
Budowanie i komunikowanie celów i zadań 10
Zarządzanie przez cele: management by objectives (MBO) 11
Zapewnienie zasobów do realizacji zadań 14
MODUŁ 2. KIEROWANIE INNYMI 15
Style kierowania 16
Kierowanie w praktyce 22
Komunikacja w zespole 23
Kierowanie do wykonywania określonych zadań i kontrola ich organizacji 26
Podnoszenie kompetencji zespołu 28
MODUŁ 3. KOMUNIKATYWNOŚĆ 29
Konflikt w zespole i zapobieganie sytuacjom konfliktowym 30
Modele komunikacyjne 34
Style komunikacji i ich implikacja 35
Jak tworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne 37
Sposób udzielania informacji zwrotnej 38
MODUŁ 4. OCENA I ROZWÓJ PODWŁADNYCH 41
Metody oceny pracowników 42
Rozwój kompetencji pracowników 47
Plany rozwojowe i ich realizacja 48
Coaching i mentoring 49
Proces adaptacji nowego pracownika 51
MODUŁ 5. DELEGOWANIE 53
Delegowanie zadań: przekazywanie poleceń, precyzowanie zadań, wyrażanie opinii i oczekiwań 54
Sytuacje, które wymagają delegowania zadań 55
Schemat zlecania zadań 56
Delegowanie a kompetencje pracownika 58
Poziomy delegowania 58
MODUŁ 6. ORIENTACJA NA KLIENTA 59
Klient – kto to jest? 60
Jaki jest sens istnienia firmy? 60
Kiedy klient jest zadowolony (i do nas wróci)? 61
Model zarządzania przez jakość (TQM) – Total Quality Management 62
Czy każdy klient musi być zadowolony z naszej usługi? 64
MODUŁ 7. PODEJMOWANIE DECYZJI 67
Warunki budowania współpracy w zespole 68
Interesy z punktu widzenia organizacji, managera i zespołu 69
Rodzaje decyzji 70
Podejmowanie decyzji jako radzenie sobie z problemami 73
Trudne decyzje 74
Komunikowanie decyzji 75
MODUŁ 8. DĄŻENIE DO REZULTATÓW 77
Priorytety własne i otoczenia 78
Budowanie celów i zadań 79
Metoda Ustalania celów SMART 79
Angażowanie zespołu w cele i zadania 80
Rozliczanie pracownika z wykonanych zadań 82
Monitoring i kontrola realizacji celów 83
MODUŁ 9. MOTYWOWANIE 85
Zrozumienie ludzkiej natury podstawą motywacji 86
Motywowanie jako proces 88
Teorie motywacji 89
Motywowanie wewnętrzne i zewnętrzne {koncepcja Deciego i Ryan’a) 93
Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki 94
Motywowanie pozafinansowe 95
MODUŁ 10. MYŚLENIE STRATEGICZNE 97
Czy w obecnej sytuacji rynkowej (rynek turbulentny) potrzebujemy strategii? 98
Proces budowania strategii 99
Strategia a działanie operacyjne 99
Pożytki z komunikowania strategii podwładnym i otoczeniu 101

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-955524-0-3

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt, mogą wystawić opinię.