Sukcesja firmy na menedżerów też jest możliwa? | case studySukcesja firmy produkcyjnej z branży metalowej zatrudniającej 180 osób gdzie powołano zarząd z menedżerów a ojca i syna do rady nadzorczej.

Sukcesja firmy rodzinnej na menedżerów

wprowadzenie

Firma produkcyjna zatrudniająca 180 osób. W pierwszej wersji Nestor zamierzał przekazać firmę synowi. Jednak po rozmowie z naszymi konsultantami uznał, że lepiej będzie przeprowadzenie sukcesji firmy na menadżerów. Ustalono, że zarząd będą sprawować menadżerowie a on wraz z synem utworzy radę nadzorczą. Przyczynią się tym samym do rozwoju firmy z innego poziomu wpływania na jej losy.

wyzwanie

Rozmowy z nestorem nie były łatwe a sukcesor też nie pomagał. Zwyczajnie sukcesor nie czuł się na siłach przejąć firmę i odpowiedzialnie nią zarządzać. Po długich dyskusjach i szukaniu wariantu który byłby do zaakceptowania przez wszystkie strony zaproponowaliśmy objęcie zarządzania przez najbardziej zaangażowanych w rozwój firmy menedżerów. Kiedy już zostało znalezione rozwiązanie pozostało tylko opracowanie planu sukcesji. Warunkiem zatwierdzania rozwiązania było opracowanie planu sukcesji którego realizacja uporządkuje procesy i przeprowadzi firmę, właścicieli, menedżerów przez proces transformacji organizacyjnej bez utraty przychodów.

rozwiązanie

Plan Sukcesji zakładał wiec wykorzystania programu zarządzanie przez wartości do zdefiniowanie wartości jakimi będą się kierowali pracownicy firmy. Ustalono też strategię działania firmy po zmianie. Zestaw wskaźników opartych na metodzie 4 Perspektywy Sukcesu pozwolił w sposób mierzalny dla obu stron zdefiniować obszary bezpieczne oraz poziomy celów niezbędnych do dalszego rozwoju. Na podstawie wyników badania powstał socjogram wskazujący na osoby zdolne do przejęcia funkcji zarządu. Wykonano także badanie kompetencji menedżerów i ustalono plan ich uzupełnienia. Ostatecznie powstał plan sukcesji firmy, którego realizację rozłożono na 3 lata definiując kamienie milowe planu i okresowe wsparcie firmy doradczej.

rezultaty

  • Utworzenie Rady Nadzorczej – po 6 miesiącach,
  • Powołanie zarządu z managerów po 6 miesiącach,
  • Wyjście Nestora z zarządzania operacyjnego – po 9 miesiącach,
  • Wzrost obrotów o 4%,
  • Powstał kodeks etyczny oparty na 12 wartościach,
  • Zbudowano 16 mierników w 4 perspektywach,
  • Zbadano kompetencje 12 menedżerów i określono plan indywidualnego rozwoju kompetencji menedżerów.
Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

W ciągu ostatniego roku korzystaliśmy z Alnair sp. z o.o. w zakresie, planowania sukcesji, oceny 360 i szkolenia menedżerów. Wiedza i doświadczenie, które posiadają Konsultanci, były nieocenione w pomaganiu naszej firmie na różnych etapach wzrostu i rozwoju. Odegrały one zasadniczą rolę we wdrażania naszego planu sukcesji. Ich znajomość problemów firm rodzinnych pomogły nam w procesie sukcesji.

Roman Mikołajczyk
obecny właściciel, Firm produkcyjno-usługowa

W planowaniu sukcesji celem jest połączenie przeszłości z przyszłością i uczynienie jej obecnym wykonalnym planem korzystnym dla zaangażowanych stron. Konsultanci Alnair sp. z o.o. wykonali to zadanie świetnie od początku do końca.

Zygmunt Oleś
poprzedni właściciel, obecny doradca, Firma usługowa

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy. To nic nie kosztuje. Z powodu RODO przejdź teraz do formularza