Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Wprowadź analizę finansową i poczuj kontrolę nad płynnością, rentownością, produktywnością i zadłużeniem

Szybka analiza finansowa przedsiębiorstwa nabrała w ostatnim okresie szczególnego znaczenia. Częstym celem jej przeprowadzenia jest określenie przyczyn pogorszenia się sytuacji ekonomicznej firmy. Przeprowadzając analizę finansową badamy sprawność działania, gospodarowanie zasobami oraz rentowność i płynność.

Przeprowadzając okresowo prostą analizę wskaźników zdobywasz pełną kontrolę nad płynnością, efektywnością, wykorzystaniem czasu pracy. Dzięki temu szybka analiza finansowa natychmiast poinformuje zarządzających o wyjściu z bezpiecznych obszarów wskaźnika.

Policz: Internetowy Kalkulator Płynności Finansowej

Najlepszą motywacją do sprawnego działania budzi świadomość, że wszystkie parametry analizy finansowej są w normie.

Sprawdź: Jak wskaźniki finansowe podrasowały zarządzanie finansami małej firmy | case study

Określ obecny poziom korzystania z analizy finansowej i analizy wskaźnikowej

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj analiza finansowa firmy.

W jakim stopniu analiza finansowa jest przeprowadzana w firmie.

A. Mamy zamiar regularnie przeprowadzać analizę finansową.
B. Od czasu do czasu z ciekawości sprawdzamy rentowność
C. Szef monitoruje płynność finansową dwa, trzy razy w roku
D. Menadżerowie monitorują wydajność pracy co kwartał, identyfikują i usuwają niegospodarność oraz podejmują działania korygujące
E. Wspólnie z pracownikami monitorujemy zestaw wskaźników analizy finansowej co miesiąc, identyfikujemy i usuwamy bariery oraz podejmujemy działania korygujące a także uruchamiamy kolejne projekty rozwojowe.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

Co otrzymuje firma po przeprowadzeniu szybkiej analizy finansowej prowadzącej do gwałtownego sukcesu?

Wyliczone wskaźniki

Mierzą sytuację w obszarach wymagających kontroli, budzących wątpliwości czy postępy w rozwoju.

Interpretację

Ustalone zakresy wskaźników dbają o bezpieczeństwo finansowe i rozwojowe firmy

Rekomendacje

Propozycje oparte na faktach pomocne w decyzjach menedżerów

co szefowie mówią o współpracy z nami

co w opinii właściciela firma zdobyła po przeprowadzeniu szybkiej analizy finansowej lub prostej analizy wskaźnikowej

Szansę na szybszy sukces poprzez kontrolę płynności i rentowności

Szybko uzyskujemy wiedzę o słabych miejscach działania firmy więc szybko możemy je poprawić.

Na bieżąco dostajemy informację o postępach w rozwoju przez co czujemy się bezpiecznie.

Poczucie pewności, że wciąż poruszamy się w bezpiecznym obszarze więc możemy zająć się rozwojem sprzedaży

Natychmiast widzimy kiedy jeden z obszarów działania przestaje działać prawidłowo i możemy reagować.

Obserwując wskaźniki rozwoju rosnące zgodnie z założeniem budujemy poczucie sprawnego zarządzania.

Menedżerowie widza czarno na białym do czego doprowadziły ich decyzje i uczą się podejmować lepsze.

Lepszą ocenę sytuacji w kontekście realizacji celu jaki firmie przyświeca, inaczej  nie mielibyśmy wiedzy o sytuacji firmy.

Jasne i zdecydowane podążanie do wyznaczonego celu.

Nie bądź ślepy na fakty. Wiedza o tym kiedy firma wychodzi z bezpiecznych obszarów wskaźnika pozwala uchronić ją przed upadkiem.

Płynność finansowa była przez nas mocno niedoceniana dopóki mieliśmy wystarczającą ilość pieniędzy. Niedbałość w tej sprawie doprowadziła nas do sytuacji, w której musieliśmy poprosić pracowników o przesunięcie terminu wypłat. Konsultant firmy Alnair pokazał nam i nauczył jak tego unikać w przyszłości. To była dobra lekcja.

Aleksandra Gryw
Właściciel, Firma Usługowa

Przeprowadzając analizę finansową Konsultant ujawnił wiele niedociągnięć w naszym procesie zarządzania płynnością. Nie tylko je wskazał, ale pomógł nam wdrożyć lepsze zarządzanie płynnością, co sprawiło, że płynniej regulujemy zobowiązania.

Grzegorz Terpiał
Właściciel, Firma Produkcyjna

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych analiz finansowych w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji analizy finansowej i wprowadzania jej wyników w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji analizy finansowej oraz przez dwa miesiące po jej zakończeniu.

Typowy przebieg projektu

  • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów analizy finansowe i wskaźnikowej oraz korzyści dla pracowników i firmy,
  • określenie zestawu wskaźników i ustalenie osób odpowiedzialnych za dostarczenie danych do analizy finansowej
  • zebranie kompletnej informacji koniecznej do przeprowadzenia analizy finansowej firmy
  • wykonanie obliczeń wskaźników przyjętych do analizy
  • opisanie klientowi wyników obliczonych wskaźników
  • zdefiniowanie celów dla wskaźników których wyniki budzą wątpliwości co do sprawnego zarządzania firmą
  • ustalenie wymiernych zadań jakie pracownicy powinni podjąć by doprowadzić osiągnięcia ustalonych celów
  • wizualizacja obliczonych wskaźników,

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.

referencje

Naucz menedżerów podejmować lepsze decyzje pokazując im fakty zawarte w liczbach. Świadomość osiągania sukcesów jest najlepszą motywacją do działania.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :