Badanie Kompetencji Menedżera

test kompetencji menadżera

Pewnego dnia zastałem na swoim biurku kartkę na której był list od pracowników następującej treści. Drogi Szefie, kilka miesięcy temu zostałeś kierownikiem naszego działu. Doceniamy Twój awans ale oczekujemy że zrobisz badanie poziomu swoich kompetencji menedżerskich i uzupełnisz luki byśmy wszyscy mogli cieszyć się sukcesem. Nie sądzisz że czas już to zrobić ?

Rafał Zelazny
Kierownik serwisu, Firma usługowa

Z Badania Kompetencji Menedżera dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe kompetencje menedżera.
 • jaki powinien być minimalny poziom każdej z 10 kompetencji wybranych przez 480 menedżerów pracujących w polskich firmach.
 • jaki jest poziom kluczowych kompetencji menedżerskich kierowników i dyrektorów pracujących w Twojej firmie
 • które kluczowe kompetencje menedżera są już na poziomie eksperta
 • który z kierowników posiada już kompetencje na poziomie dyrektora
 • co robić żeby umiejętności menedżera rozwinąć do poziomu eksperta

Poczuj znowu smak sukcesu

Po co to robić?

Badania wskazują, że w 38% przypadków bezpośrednią przyczyną bankructwa są zbyt niskie kompetencje osób zarządzających firmą. Zresztą rozejrzyjmy się dookoła. Sami niejednokrotnie zauważamy, jak brak niektórych kompetencji u kolegów powoduje, że zadania nie są wykonywane tak, jakby mogły zostać wykonane.

Nie oznacza to wcale że takich ludzi należy od razu zwolnić z pracy i przyjąć na to miejsce nowych. Nowi wcale nie muszą być lepsi od tych którzy już są z nami. Oznacza tylko tyle, że warto zadbać o szybkie sprawdzenie jakie konkretnie obszary wymagają poprawy i je poprawić. Zresztą prowadząc badania często sami obserwujemy takie przypadki. To dobre rozwiązanie dla obu stron.

Co nam daje to badanie?

Przyjęcie ustalonego zbioru kompetencji menedżerskich pozwala wszystkim ocenić kto je spełnia i w jakim stopniu. Takie podejście pozwala na obiektywny sposób dokonywania oceny w przeciwieństwie do subiektywnej często obarczonej błędem wynikającym z emocji.

Sami często widzieliśmy sytuacje kiedy pracownik cały miesiąc był chwalony za wykonywanie zadań i już spodziewał się premii aż tu nagle na trzy dni przed końcem miesiąca zaspał i spóźnił się godzinę do pracy. Do tego szef wrócił z trudnej narady i całą złość wyładował na kim? No właśnie, tak wyglądają emocjonalne i subiektywne oceny pod wpływem nieprzewidywalnych okoliczności zewnętrznych.

Jak przeprowadzane jest badanie kompetencji ?

Internetowe Badanie Kompetencji Menedżerskich rozpoczynamy wysyłając tabelę z prośbą o wpisania imion i nazwisk osób badanych oraz osób oceniających. Na tej podstawie przygotowujemy ankietę badawczą tylko dla tej konkretnej firmy dla której prowadzimy badanie.

Takie podejście ma ogromne znaczenie dla poufności wyników które docierają tylko do osób wskazanych przez zlecającego. Istotne jest aby Badanego Menedżera mogło ocenić co najmniej dwóch innych Menedżerów i trzech podwładnych albo przynajmniej przełożony i dwóch innych Menedżerów. O innych możliwość przeprowadzania badania porozmawiajmy telefonicznie

Co zawiera raport z badania kompetencji ?

Po wypełnieniu internetowej ankiety przez wszystkich oceniających, co każdemu z nich zajmuje nie więcej niż 15 minut, rozpoczynamy agregację wyników. Po zagregowaniu uśredniony wynik poszczególnych ocen porównujemy do oczekiwanego poziomu każdej kompetencji wskazanego przez 480 menedżerów z grupy badawczej. 

Oddzielne wykresy przygotujemy dla: średniej z ankiet w stosunku do poziomu oczekiwanego na stanowisku kierowniczym lub dyrektorskim, a także dla samooceny, oceny przełożonego, oceny podwładnych i dla lepszego zobrazowania sytuacji przygotowujemy wykres na którym zestawione są wszystkie oceny dzięki czemu możemy przyjrzeć się ich różnicom,wyciągając z tego odpowiednie wnioski. Poniżej przedstawiamy spis treści tego co znajdzie się w raporcie o każdym badanym w wersji PROFESSIONAL.

Poczuj znowu smak sukcesu

Czym są kompetencje i dlaczego warto je rozwijać?

Kompetencje to nie tylko formalne wykształcenie ale również ilość doświadczenia jakie badany powinien zgromadzić w trakcie realizacji dotychczasowych zadań na stanowiskach które do tej pory zajmował. Sam pomysł mierzenia poziomu kompetencji menedżerskich wziął się z potrzeby porównania praktycznych umiejętności jednego menadżera w stosunku do innego. Tym samym możemy odkryć przyczyny porażek i sukcesów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa im większe kompetencje posiada menadżer tym większa efektywność i sprawność działania.

Co otrzymujesz ?

Po przeprowadzonym badaniu kompetencji menedżera przygotowujemy opracowanie uzyskanych wyników dla każdego menedżera osobno. Kompletne opracowanie wszystkich ocen  otrzymuje zlecający badanie kompetencji. Każdy z badanych menedżerów otrzymuje swoją część opracowania.

pokaż plany cenowe

480,- zł Cena -

Wybierając to rozwiązanie otrzymujesz :

 • Przygotowanie ankiety badawczej
 • Badanie kompetencji
 • Agregacja wyników
 • Opracowanie wykresów
 • Krótki opis wyników

580,- zł Cena -

Wybierając to rozwiązanie otrzymujesz :

 • Przygotowanie ankiety badawczej
 • Badanie kompetencji
 • Agregacja wyników
 • Opracowanie wykresów
 • Krótki opis wyników

Dodatkowo :

 • Analiza szczegółowa
 • Wskazówki rozwojowe

780,- zł Cena -

Wybierając to rozwiązanie otrzymujesz :

 • Przygotowanie ankiety badawczej
 • Badanie kompetencji
 • Agregacja wyników
 • Opracowanie wykresów
 • Krótki opis wyników

Dodatkowo :

 • Analiza szczegółowa
 • Wskazówki rozwojowe
 • Arkusz Planu Rozwoju Indywidualnego
 • 1h indywidualnych konsultacji przy tworzeniu planu

Wyróżnienia

Poczuj znowu smak sukcesu

Interesujące ? Udostępnij przez :