Budżetowanie, które eliminuje ukryte koszty i dlatego się opłaca

Wprowadź ulepszone budżetowanie i zapanuj nad kosztami

Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie doskonale nadaje się do tego by samodzielnie zrobić budżet kosztów czyli zaplanować koszty firmy do zadań. Pamiętaj przy tym odpowiednio zaplanować przychody utrzymując rentowność.

Stosowanie budżetu zadaniowego wyeliminuje niekorzystne odchylenia na drodze do realizacji celów. Budżet projektu jako narzędzie zarządzania i controllingu skupia się na tym by równoważyć koszty i przychody projektu.

Proces budżetowania jest jak układanie puzzli – na początku trudno zrozumieć całość za to na końcu cieszymy się efektem. Dobrze jest wiedzieć jak do tego podejść dobrze, żeby wraz z księgową dopasować plan kont i raporty informujące o realizacji budżetu kosztów
Budżetowanie w przedsiębiorstwie wspiera zarówno zarządzanie strategiczne jak i controlling.

Dodatkowo, decydowanie o kosztach szybko rozwija odpowiedzialność menedżerów za firmę. Ponieważ wszyscy potrzebujemy budżetu kosztów. Zrób go dobrze z nami i naucz się nim zarządzać.

Określ obecny poziom przygotowania planu budżetu

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie budżetowania znajduje się dzisiaj firma.

Czy są ustalone cele i udział procentowy kosztów działów z podziałem na sposób ich powstawania oraz zarządzanie kosztami przez kierowników prowadzące do ich równoważenia z osiąganymi przychodami?

1️⃣ Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy w firmie o planowaniu budżetu
2️⃣ Rozmawialiśmy o zdefiniowaniu budżetu zadaniowego i ….. na tym się skończyło
3️⃣ Robiliśmy taki warsztat o budżetowaniu projektu, ale i tak to szef decyduje o kosztach
4️⃣ Mamy ustalony plan kosztów, których nie możemy przekroczyć
5️⃣ Tak, każdy kierownik działu przeszedł proces budżetowania, zna wysokość swojego budżetu kosztów i przychodów i co kwartał niweluje odchylenia zachowując przyjęty poziom zysku przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co otrzymujesz

Przypisanie kosztów do miejsc ich powstawania

Koszty są przypisane do miejsca które je generuje więc jasno wiadomo kto o nich decyduje i za nie odpowiada.

Przejrzysty podział kosztów do działów firmy

Koszty firmy podzielone na działy dają jasny obraz pracy menedżera i osiąganych przez niego wyników.

Czytelny pomiar odchyleń do założeń.

Porównując realizację wydatków do planu kosztów mamy natychmiastową wiedzę o odchyleniach od założeń.

co z tego wynika

Buduje świadomość menedżera o poziomie kosztów jego działu, dając mu wpływ na decyzje o ich ponoszeniu.

Identyfikujemy nawet najdrobniejsze miejsca powstawania kosztów i eliminujemy te zbędne i niepotrzebne.

Szybko i łatwo możemy korygować niewielkie odchylenia.

Delegując na menedżerów odpowiedzialność za decyzje o kosztach, odzyskujemy czas na działania rozwojowe.

Możemy świadomie przesuwać je między pozycjami w dziale lub nawet między działami, wpływając nimi na uzyskiwane przychody.

Natychmiast możemy równoważyć budżet w odpowiedzi na niekorzystne odchylenia.

Mamy kompletny obraz rozkładu kosztów w firmie i dlatego nic nam nie umyka bokiem.

Buduje odpowiedzialność menedżerów za efektywność w firmie.

Szybko odkryjemy korzystne trendy i dostosujemy do nich cele a nawet strategię.

Przekonaj się jak szybko uporządkowanie kosztów, buduje odpowiedzialność menedżerów za sytuację w firmie.

Przed wyborem firmy konsultingowej dużo myśleliśmy, ponieważ chcieliśmy mieć pewność, że nasza inwestycja w przygotowanie budżetu dla wszystkich działów firmy przyniesie rezultaty. Alnair sp. z o.o. i jej Konsultanci to był zdecydowanie najlepszy wybór.

Łucja Świderska
Dyrektor ds ekonomiczno-finansowych, Firma usługowa

Doradztwo w zakresie opracowania budżetu z Konsultantami firmy Alnair sp. z o.o. naprawdę pomogło nam osiągnąć nasze cele finansowe. Zręczny podział kosztów na rodzaje i miejsca powstawania wraz z fantastyczną przejrzystością odpowiedzialności zapewnia stabilność naszym zyskom.

Anna Sawicka
Główna Księgowa, firma produkcyjna

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program procesu budżetowania przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z planowania budżetu w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów budżetowania kosztów i wprowadzania ich w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

 • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów planowania budżetu oraz korzyści dla pracowników i firmy,
 • określenie działów dla których będzie przygotowane to narzędzie zarządzania (zazwyczaj wszystkie działy funkcjonalne firmy),
 • ustalenie miejsc powstawania kosztów wg rodzajów i przychodów wg kategorii,
 • w oparciu o dane historyczne wstępne przygotowanie podziału kosztów,
 • uzupełnienie luk informacyjnych założeniami do budżetu przygotowanymi przez menedżerów,
 • uzgodnienie poziomu kosztów pomiędzy menedżerami, równoważącego przyjęty poziom przychodów i zysków,
 • opisanie procedur wspierających proces przygotowania budżetu w kolejnych okresach,
 • ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację budżetu przedsiębiorstwa,
 • kaskadowanie budżetu na oddziały firmy, spółki zależne.
 • miesięczna kontrola istotnych wyjątków
 • kwartalna ocena realizacji i równoważenie odchyleń

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

referencje

Zastosuj budżetowanie i wyeliminuj niekorzystne odchylenia na drodze do celu, zwiększając zyski i przyspieszając rozwój firmy.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :