Wprowadzamy controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich firmach

Podnoszenie wydajności i wzmacnianie stabilizacji to główna funkcja controllingu strategicznego i operacyjnego

Nowe podejście do controllingu odkrywa możliwości o których konkurencja nie ma pojęcia. Skupiaj się tylko na rzeczach kluczowych dla bezpiecznego działania i zakładanego rozwoju firmy, bo dbałość o rentowność i prawidłowe przepływy finansowe to podstawowa umiejętność zdrowego przedsiębiorstwa.

◾️ Zobacz jak kilkoma prostymi wskaźnikami możesz mierzyć efektywność czasu pracy, ponoszonych nakładów na wynagrodzenia oraz wzrost produktywności procesów i całej firmy.

◾️ Zaostrzająca się konkurencja polska i europejska zachęca do lepszego kontrolowania efektywności procesów w przedsiębiorstwie.

◾️ Konkurencyjność osiąga się bezwzględnie pilnując poziomu wydatków określając kto i w jakim zakresie pilnuje swoich kosztów a kto dba o przychody.

◾️ Koncentrując uwagę na najważniejszych procesach, odkryjesz i usuniesz procesy przestarzałe,  za które klient nie chce płacić i w ten sposób odzyskasz zasoby do robienia tego co jest korzystne dla firmy.

Określ obecny poziom wprowadzenie controllingu

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj firma.

Czy są ustalone wymierne wskaźniki na najbliższe lata, monitorujące osiąganie postępów w kluczowych dla firmy obszarach działania?

A. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy w firmie
B. Rozmawialiśmy o zdefiniowaniu wskaźników i ….. na tym się skończyło
C. Robiliśmy warsztat o budowaniu wskaźników ale i tak szef  uznał że to się nie sprawdzi
D. Mamy ustalonych kilka  wskaźników które czasem sprawdzamy jednak nie do końca wiemy jak z nimi pracować.
E. Tak, wspólnie z kierownikami działów określiliśmy kluczowe wskaźniki monitorujące postępy naszego sukcesu w każdym istotnym dla firmy obszarze działania. Systematycznie co miesiąc je sprawdzamy i na ich podstawie planujemy działania na najbliższy okres.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co otrzymuje firma po wprowadzeniu zyskownego controllingu ?

Przypisanie centrów odpowiedzialności

Mamy zdefiniowane obszary firmy, których działanie chcemy kontrolować (centra odpowiedzialności)

Ustalone wskaźniki pomiaru efektów działania

Mamy zbudowane wskaźniki strategiczne i operacyjne dla kontrolowanych obszarów działania.

Zrównoważony plan kosztów i przychodów

Mamy zbudowany plan kosztów i przychodów jaki zamierzamy realizować.

co szefowie mówią o współpracy z nami

co w opinii właściciela zyskała firma po wprowadzeniu controllingu

Skupiamy sie tylko na rzeczach kluczowych dla bezpiecznego działania i zakładanego rozwoju firmy.

Mierząc zadowolenie ze współpracy z przełożonym szybko odkrywamy przyczyny niskiej wydajności i możemy to naprawić.

Wiemy kto na jakim poziomie odpowiada za koszty a kto za przychody.

Porządkujemy model biznesu ograniczając zbędne i nieproduktywne działania.

Mierząc ilość usprawnień i skutecznie zrealizowanych projektów rozwojowych wiemy kto przyczynia się do rozwoju firmy.

Lepiej kontrolujemy wpływ kosztów na przychody i zyski przedsiębiorstwa.

Równoważymy wysiłek ponoszony przez pracowników by zwiększyć wydajność na każdym stanowisku pracy.

Określając potencjał klientów wiemy jak rośnie wspólne zaangażowanie którego wyniki przekładają sie na wzrost sprzedaży.

Jasno określamy kto i w jakim zakresie ma pilnować kosztów a kto dbać o przychody.

Możesz wiele zyskać wprowadzając controlling w przedsiębiorstwie tylko nie zapomnij o wskaźnikach niefinansowych.

Kiedy z powody dynamicznego rozwoju firmy gwałtownie potrzebowaliśmy zapanować nad nieakceptowalnymi poziomami kosztów w wielu obszarach działania firmy, konsultant Alnair pokazał nam jak kilkoma prostymi wskaźnikami możemy mierzyć efektywność czasu pracy, ponoszonych nakładów na wynagrodzenia oraz wzrost produktywności procesów i całej firmy. Zapanowaliśmy też nad płynnością, należnościami i zobowiązaniami oraz magazynem a nawet opanowaliśmy koszty wynikające z braku jakości. Wcześniej szybko rosnąc z małej do średniej firmy nie mieliśmy pojęcia jak sobie z tym poradzić. Potrzebowaliśmy lepszego sposobu kontrolowania firmy i to właśnie dostaliśmy od firmy Alnair

Adam Tomala
Właściciel, Firma produkcyjna

Nie byliśmy przygotowani na współpracę z konsultantem zarządzania. Jednak podczas budowy controllingu strategicznego i operacyjnego ten który nam pomagał zmienić nasz punkt widzenia, zadawał właściwe pytania i naprawdę słuchał odpowiedzi. Takie podejście pomogło nam lepiej zrozumieć co możemy robić lepiej i zrobić to.

Janusz Trybusz
Dyrektor Zarządzający , Firm produkcyjno-usługowa

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przygotowania systemu controllingu w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów controllingowych wprowadzanych w polskich małych i średnich firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

 • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów controllingu finansowego,  strategicznego i operacyjnego  oraz korzyści dla pracowników i firmy,
 • zdefiniowanie głównych celów strategicznych na najbliższy okres.
 • opisanie głównych procesów budujących wartość dla klienta,
 • zdefiniowanie miejsc odpowiedzialności za koszty i za przychody,
 • ustalenie celów taktycznych dla tych miejsc oraz osób odpowiedzialnych za wyniki,
 • ustalenie celów operacyjnych dla tych miejsc oraz osób odpowiedzialnych za wyniki,
 • ustalenie mierników dla celów taktycznych i operacyjnych w poszczególnych centrach odpowiedzialności,
 • pozyskanie wyników za ostatni okres działania,
 • porównanie wyników z założeniami,
 • opracowanie harmonogramu rekomendowanych działań mających usunąć pojawiające się odchylenia od założeń,
 • przygotowanie procedur postępowania monitorującego cyklicznie postępy realizacji celów

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.

referencje

Sprawdź jak szybko, wprowadzając controlling strategiczny i operacyjny miażdżąco zwiększysz przychody.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :