Wprowadzamy controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich firmach

Podnoszenie wydajności to istota controllingu strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwie

Nowoczesne podejście do controllingu finansowego pozwala poznać odpowiedź na pytanie – Czy zarabiamy na każdym zleceniu, każdym kliencie i na każdej wykonanej usłudze. Stosuj controlling finansowy dla bezpiecznego rozwoju firmy, bo dbałość o rentowność i prawidłowe przepływy finansowe to podstawa zdrowego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego.

◾️ Zobaczysz jak prostym systemem controllingu finansowego możesz podnosić efektywność czasu pracy, ponoszonych nakładów na wynagrodzenia oraz wzrost produktywności procesów i całej firmy.

◾️ Brak rąk do pracy i zaostrzająca się konkurencja polska i europejska zmusza do stosowania narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego do podnoszenia efektywności procesów w przedsiębiorstwie usługowym i produkcyjnym.

◾️ Konkurencyjność osiąga się stosując w firmie narzędzia controllingu kosztów tym samym dbając o przyjęte cele controllingu

◾️ Koncentrując poprzez controlling w praktyce uwagę na istotnych procesach, odkryjesz i poprawisz procesy niewydajne,  za które klient nie chce płacić. W ten sposób osiągniesz cele controllingu i odzyskasz zasoby do rozwoju nowych pomysłów strategicznych.

Co może dać controlling właścicielowi małej firmy

 • controlling pomaga właścicielom podejmować lepsze decyzje
 • controlling pozwala panować nad kosztami
 • controlling pomaga utrzymać właściwą rentowność
 • controlling zwiększa wydajność procesów
 • controlling odkrywa niewykorzystane zasoby firmy
 • controlling poprawia współpracę miedzy działami
 • controlling zmniejsza różnicę między planem a rezultatem
 • controlling poprawia motywację pracowników
 • controlling poprawia istniejące standardy
 • controlling zwiększa odpowiedzialność pracowników
 • controlling poprawia wykorzystanie zasobów
 • controlling zmniejsza straty

Controlling obecnie najlepiej wspiera podejmowanie decyzji właściciela małej firmy

co otrzymuje firma po wprowadzeniu zyskownego controllingu ?

System controllingu strategicznego lub operacyjnego

Mamy zdefiniowane obszary firmy, których działanie chcemy kontrolować

Ustalone wskaźniki pomiaru efektów działania

Mamy zbudowane wskaźniki strategiczne i operacyjne dla kontrolowanych obszarów działania.

Zrównoważony plan kosztów i przychodów

Mamy zbudowany plan kosztów i przychodów jaki zamierzamy realizować.

co szefowie mówią o współpracy z nami

co w opinii właściciela zyskała firma po wprowadzeniu controllingu

Skupiamy sie tylko na rzeczach kluczowych dla bezpiecznego działania i zakładanego rozwoju firmy.

Mierząc zadowolenie ze współpracy z przełożonym szybko odkrywamy przyczyny niskiej wydajności i możemy to naprawić.

Wiemy kto na jakim poziomie odpowiada za koszty a kto za przychody.

Porządkujemy model biznesu ograniczając zbędne i nieproduktywne działania.

Mierząc ilość usprawnień i skutecznie zrealizowanych projektów rozwojowych wiemy kto przyczynia się do rozwoju firmy.

Lepiej kontrolujemy wpływ kosztów na przychody i zyski przedsiębiorstwa.

Równoważymy wysiłek ponoszony przez pracowników by zwiększyć wydajność na każdym stanowisku pracy.

Określając potencjał klientów wiemy jak rośnie wspólne zaangażowanie którego wyniki przekładają sie na wzrost sprzedaży.

Jasno określamy kto i w jakim zakresie ma pilnować kosztów a kto dbać o przychody.

Możesz wiele zyskać wprowadzając system controllingu strategicznego lub operacyjnego w przedsiębiorstwie tylko nie zapominaj o wskaźnikach niefinansowych.

Kiedy z powody dynamicznego rozwoju firmy gwałtownie potrzebowaliśmy zapanować nad nieakceptowalnymi poziomami kosztów w wielu obszarach działania firmy, konsultant Alnair pokazał nam jak kilkoma prostymi wskaźnikami możemy mierzyć efektywność czasu pracy, ponoszonych nakładów na wynagrodzenia oraz wzrost produktywności procesów i całej firmy. Zapanowaliśmy też nad płynnością, należnościami i zobowiązaniami oraz magazynem a nawet opanowaliśmy koszty wynikające z braku jakości. Wcześniej szybko rosnąc z małej do średniej firmy nie mieliśmy pojęcia jak sobie z tym poradzić. Potrzebowaliśmy lepszego sposobu kontrolowania firmy i to właśnie dostaliśmy od firmy Alnair

Adam Tomala
Właściciel, Firma produkcyjna

Nie byliśmy przygotowani na współpracę z konsultantem zarządzania. Jednak podczas budowy controllingu strategicznego i operacyjnego ten który nam pomagał zmienić nasz punkt widzenia, zadawał właściwe pytania i naprawdę słuchał odpowiedzi. Takie podejście pomogło nam lepiej zrozumieć co możemy robić lepiej i zrobić to.

Janusz Trybusz
Dyrektor Zarządzający , Firm produkcyjno-usługowa

Zalety współpracy z Alnair realizującego doradztwo we wdrożeniu controllingu finansowego

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przygotowania systemu controllingu w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów controllingowych wprowadzanych w polskich małych i średnich firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu doradztwa we wdrożeniu narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego

 • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów controllingu finansowego,  strategicznego i operacyjnego  oraz korzyści dla pracowników i firmy,
 • zdefiniowanie głównych celów strategicznych na najbliższy okres.
 • opisanie głównych procesów budujących wartość dla klienta,
 • zdefiniowanie miejsc odpowiedzialności za koszty i za przychody,
 • ustalenie celów taktycznych dla tych miejsc oraz osób odpowiedzialnych za wyniki,
 • ustalenie celów operacyjnych dla tych miejsc oraz osób odpowiedzialnych za wyniki,
 • ustalenie mierników dla celów taktycznych i operacyjnych w poszczególnych centrach odpowiedzialności,
 • pozyskanie wyników za ostatni okres działania,
 • porównanie wyników z założeniami,
 • opracowanie harmonogramu rekomendowanych działań mających usunąć pojawiające się odchylenia od założeń,
 • przygotowanie procedur postępowania monitorującego cyklicznie postępy realizacji celów

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.

referencje

Sprawdź jak szybko, wprowadzając instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego miażdżąco zwiększysz przychody.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :