Łańcuch Wartości, ustali cele działów dopasowane do potrzeb klienta

Cel

Budując łańcuch wartości nauczysz działy współpracować i wygrywać z konkurencją. Dodatkowo przekazana zostanie pracownikom wiedza o tym jak budować tylko takie cele które trafiają w potrzeby klienta. To pozwoli uzyskać oszczędności w firmie.

Chcąc obniżyć koszty w firmie wykorzystaj koncepcję zarządzania strategicznego jaką jest łańcuch wartości dodanej. Zbuduj taki łańcuch tworzenia wartości dla klienta w którym każde ogniwo doskonale trafia w potrzeby.

Dodatkowo nowoczesny łańcuch wartości dodanej dla klienta zawiera cele działów, sposób pomiaru postępów, nakłady na realizację procesów oraz wymierne korzyści z jego stosowania.

Określ obecny poziom

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj firma.
Czy są ustalone cele i wskaźniki wspierające realizację Łańcucha Wartości jaki firma buduje dla klienta?

A.Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy w firmie
B.Rozmawialiśmy o zdefiniowaniu Łańcucha Wartości i ….. na tym się skończyło
C.Robiliśmy taki warsztat i gdzieś to zostało spisane
D.Mamy zdefiniowany Łańcuch Wartości który rozumiemy i realizujemy
E.Tak, każdy z pracowników i kierowników działów zna cele swojego działu które realizują zdefiniowany i opisany Łańcuch Wartości jaki budujemy dla klienta.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co otrzymujesz

Identyfikację potrzeb klienta

Każde ogniwo łańcucha wartości ma zidentyfikowaną potrzebę za realizację której klient chce zapłacić.

Połączenie działów z potrzebami klienta

Przypisane działy w firmie do ogniw łańcucha

Cele działów dopasowane do potrzeb

Dla każdego z działów zostaną ustalone cele odpowiadające potrzebom klienta

co z tego wynika

Rozumiejąc potrzeby klienta w każdym ogniwie, lepiej dostosowujemy organizację naszych procesów

Wiemy kto personalnie odpowiada za realizację procesów budujących wartość w ogniwie.

Każdy dział ma tylko takie cele które realizują potrzeby klienta.

Pojawiają się projekty rozwojowe których efektem jest realizacja tylko czynności budujących wartość.

Rozumiemy, że tylko dobra współpraca pomiędzy menedżerami działów przynosi pożytki wszystkim.

Wiemy w jakim stopniu budujemy zadowolenie klienta, właściciela, pracownika oraz wydajność procesów

Rozwijamy istotne procesy które dotychczas pomijaliśmy lub zaniedbywaliśmy.

Łatwo można określić zadania które nie budują wartości dodanej.

Mniej pracy daje większe efekty.

Zbuduj łańcuch wartości dodanej w którym każde ogniwo doskonale trafia w potrzeby klienta.

Alnair sp. z o.o. przeprowadził 3 dniową usługę doradczą w naszej firmie, aby pomóc nam zdefiniować łańcuch wartości. Dzięki jasnym i pomocnym wskazówkom przeszliśmy do ustalania miejsc powstawania wartości w procesie świadczenia usługi. Umiejętności zdobyte przez naszych menedżerów w trakcie opracowywania łańcucha wartości zapewniły nam pozytywny wyróżnik wspierający naszą ofertę. Wyniki warsztatu pomogły nam w jeszcze lepszym zrozumieniu potrzeb naszych klientów.

Waldemar Nowak
prezes zarządu, Firma usługowa

Szukaliśmy partnera, z którym moglibyśmy współpracować, aby pomógł opracować łańcuch wartości dodanej jaki budujemy w firmie dla naszego klienta. Konsultanci Alnair sp. z o.o. doskonale wypełnili tę rolę, tworząc warsztaty dostosowane do potrzeb naszych menedżerów ułatwiające tworzenie mapy powstawania wartości dla klienta i zrozumienie jaki cel ma do spełnienia każdy z działów w firmie.

Artur Śliwiński
prezes zarządu, firma produkcyjna

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych wdrożeń Łańcucha Wartości  w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów budowy Łańcucha Wartości  i wprowadzania ich w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie budowy Łańcucha Wartości  dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

  • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów budowania Łańcucha Wartości oraz korzyści dla pracowników i firmy,
  • określenie głównej wartości dla klienta jaką realizuje nasza organizacja,
  • ustalenie ścieżki dodawania wartości do produktu/usługi,
  • sprecyzowanie które działy realizują kolejne ogniwa łańcucha wartości,
  • ustanowienie celu dla każdego działu zgodnego z ogniwami Łańcucha Wartości ,
  • wyznaczenie mierników wspierających realizację celów
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację celów,
  • opisanie procedur wspierających prawidłową implementację Łańcucha Wartości ,

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

referencje

Naucz wszystkie działy budować tylko takie cele, które trafiają w potrzeby klienta określone przez Łańcuch Wartości.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :