Menedżer Ekspert – szkolenieRozwój kluczowych kompetencji menedżera

„Program Menedżer Ekspert” to unikalny program rozwoju osobistego przygotowany na potrzeby małych i średnich firm (MŚP). Stworzony przez ekspertów Alnair na podstawie doświadczeń w pracy z wieloma menedżerami i wiedzy o wyzwaniach, przed jakimi stoją. Opracowany na podstawie wyników badania 480 menedżerów pracujących w polskich firmach – menedżerowie ci wybrali 10 kluczowych kompetencji będących podstawą Programu.

Cel programu

Szybkie poprawienie posiadanego poziomu kompetencji i właściwe wykorzystanie osobistych atutów menedżera w zarządzaniu organizacją.

W wielu przypadkach menedżerowie posługują się kompetencjami w sposób intuicyjny dzięki predyspozycjom do zarządzania. Jednak we współczesnym biznesie najczęściej to nie wystarcza.

Kluczowe kompetencje występują u menedżerów na różnym poziomie.  Program „Menedżer Ekspert” pozwala – po zbadaniu jaki jest poziom kluczowych kompetencji menedżera –   zmienić ich oczekiwany poziomu kompetencji u kierowników i dyrektorów pracujących w firmie.

Uświadomienie menedżerom posiadanego poziomu kompetencji pozwoliło im na ich szybkie poprawienie i właściwe wykorzystanie osobistych atutów menedżera w zarządzaniu produkcją.

Kazimierz Pałasiński
v-ce prezes ds produkcji, firma produkcyjna

Efekty szkolenia

Szkolenie „Menedżer Ekspert” wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na wzrost efektywności zarządzania organizacją przez podniesienie jakości kluczowych kompetencji koniecznych do prawidłowego kierowania procesami

Te kompetencje menedżera to: organizacja i planowanie, kierowanie innymi, komunikatywność, ocena i rozwój podwładnych, delegowanie, orientacja na klienta, podejmowanie decyzji, dążenie do rezultatów, motywowanie, myślenie strategiczne.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • Wykład – wprowadzenie do omawianego zagadnienia.
 • Dyskusje moderowane – uczestnicy pracują na przykładach z własnego doświadczenia. W efekcie poznają i doskonalą nowe metody postępowania.
 • Zadania i prace zespołowe – uczestnicy rozwiązują zadania zespołowo,
 • Rozwiązania realnych przypadków firmy – umożliwiają uczestnikom analizę własnych doświadczeń wynikających ze stosowanych praktyk na co dzień w firmie oraz wyciągnięcie wniosków będących podstawą nabywania nowych kompetencji.

Moduł wstępny. Współczesne przywództwo

 • Rola menedżera we współczesnym świecie biznesu
 • Budowanie relacji i współodpowiedzialności
 • Jak pracować nad zaangażowaniem ludzi czyli zarządzanie przez zangażowanie
 • Sposoby indywidualnego rozwoju kompetencji
 • Co masz do dyspozycji? Narzędzia menedżera

Program zbudowany jest z 10 modułów, każdy moduł odnosi się do 1 kompetencji. Szkolenie obejmuje 5 dni szkoleniowych (moduł wstępny i 4 moduły wybrane przez uczestnika). Każdy moduł realizowany jest w ciągu jednego dnia szkoleniowego (8 godzin lekcyjnych).

Moduł 1. Organizacja i planowanie

 • Priorytety własne a otoczenie. Metody ich wyznaczania
 • Funkcja planowania i kontrolowania a utrzymanie relacji między pracownikami
 • Budowanie i komunikowanie celów i zadań
 • Zapewnienie zasobów do realizacji zadań

Moduł 2. Kierowanie innymi

 • Komunikacja w zespole (pionowa i pozioma)
 • Rozliczanie zespołu/pracownika z postawionych zadań
 • Rozwój zespołu poprzez codzienną ocenę
 • Podnoszenie kompetencji zespołu

Moduł 3. Komunikatywność

 • Konflikt w zespole i zapobieganie sytuacjom konfliktowym
 • Modele komunikacyjne
 • Style komunikacji i ich implikacje
 • Jak tworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej (informacja pozytywna czy bezstronna)
 • Informacja zwrotna – język i emocje

Moduł 4. Ocena i rozwój podwładnych

 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Plany rozwojowe i ich realizacja
 • Funkcje oceny okresowej
 • Metody ocen pracowniczych – bieżąca i okresowa
 • Praca z pracownikiem i z zespołem
 • Coaching, Mentoring
 • Adaptacja nowego pracownika

Moduł 5. Delegowanie

 • Delegowanie zadań – przekazywanie poleceń, precyzowanie zadań, wyrażanie opinii i oczekiwań
 • Narzędzia delegowania i ich zastosowanie
 • Delegowanie a kompetencje pracownika
 • Poziomy delegowania
 • Przekładanie celów i zadań postawionych przez przełożonego na podległy zespół
 • Angażowanie zespołu w postawione cele i zadania

Moduł 6. Orientacja na klienta

 • Klient – kto to jest?
 • Jaki jest sens istnienia firmy?
 • Kiedy klient jest zadowolony (a więc do nas wróci)?
 • Czy każdy klient musi być zadowolony z naszej obsługi?

Moduł 7. Podejmowanie decyzji

 • Warunki do budowania współpracy w zespole
 • Interesy z perspektywy: organizacji, menedżera i zespołu
 • Ustalanie reguł, ich przekazywanie i egzekwowanie
 • Trudne decyzje
 • Budowanie zaplecza dla niepopularnych decyzji
 • Techniki rozmów menedżerskich – twardych i miękkich

Moduł 8. Dążenie do rezultatów

 • Priorytety własne i otoczenia.
 • Budowanie celów i zadań
 • Angażowanie zespołu w cele i zadania
 • Rozliczanie pracownika z wykonania zadań
 • Monitoring i kontrola realizacji celów

Moduł 9. Motywowanie

 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą motywacji
 • Spójrz na motywowanie jako proces
 • Motywowanie wewnętrzne i zewnętrzne koncepcja samodeterminacji Decciego i Ryan’a
 • Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki
 • Motywowanie pozafinansowe

Moduł 10. Myślenie strategiczne

 • Czy w obecnej sytuacji rynkowej (rynek turbulentny) potrzebujemy strategii?
 • Proces budowania strategii
 • Strategia a działanie operacyjne
 • Pożytki z komunikowania strategii podwładnym i otoczeniu

Prowadzący

Jan Wasilewski

Konsultant, mentor, coach, trener biznesu, Wykwalifikowany menedżer, członek Rady Nadzorczej,

Zobacz więcej

Miejsce szkolenia

Wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :