Pozapłacowy System Motywacyjny zachęca do konkurencyjności

Jak motywować pracowników

Są różne sposoby motywowania pracowników. Jednym z nich jest wprowadzenia pozapłacowego systemu motywacyjnego. Przy stałym budżecie ok 50zł miesięcznie na pracownika w puli nagród znajdzie się też tygodniowy pobyt w Hiszpanii z osobą towarzyszącą. Takie nagrody powodują wzrost konkurencyjności i osiąganie założonych celów biznesowych.

Jak zmotywować pracownika? To częste pytanie menadżera. Motywacja pracowników bierze się z określenia jasnych zasad oraz ważnych dla pracownika celów. Systemy motywacyjne to zbiór motywatorów i zasad o tym kto w jakim stopniu realizuje cele strategiczne za co otrzymuję odpowiednią dodatkową nagrodę.

Pozapłacowy System Motywacyjny proponuje takie motywatory których doświadczanie buduje dobre wspomnienia. Pracownicy dzielą się tym czego doświadczyli budząc ciekawość i motywację innych do sięgnięcia po nagrody.

Określ obecny poziom wprowadzenia systemu motywacyjnego

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj firma.

Czy jest już zbudowany w firmie Pozapłacowy System Motywacyjny?

B. Mamy płacę zasadniczą i stałą premie
C. Szef motywuje nas premią uznaniową
D. Mamy konkretnie ustalone premie za realizację ustalonych celów
E. Mamy premie i nagrody pozapłacowe oraz regulamin ich przyznawania powiązany z klarownym systemem oceny postępów dzięki temu wiemy co zrobić by uzyskać dodatkową premie lub nagrodę

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co otrzymujesz

Precyzyjną kartę oceny pracownika

Arkusz oceny z 49 punktowanymi pytaniami z 8 obszarów działania pracownika precyzyjnie informuje obie strony o osiągnięciach

Systematyczne rozmowy pracownika z przełożonym

Systematyczna comiesięczna rozmowa z pracownikiem i uzgodnienie punktów widzenia pozwala natychmiast korygować nieścisłości

Stały przewidywalny budżet na nagrody

Stały roczny budżet w wysokości ok 50 zł miesięcznie na pracownika umożliwia wysłać pracownika w nagrodę z osobą towarzyszącą np do Hiszpanii na 7 dni

Mamy doświadczenie w twojej branży bo dla niej pracowaliśmy

Czytaj więcej

co z tego wynika

Pracownicy zrozumieją związek między ich nagrodą a wynikami, to ich motywuje do oczekiwanego działania w przyszłości.

Takie podejście znacząco wpływa na współpracę, zaangażowanie pracowników i wyniki finansowe firmy.

Regulamin i stałe zasady systemu wynagrodzeń pracownicy postrzegają jako sprawiedliwy dlatego bardziej angażują się w uzyskania nagrody.

Nagrody są bezpośrednio powiązane z pożądanym zachowaniem.

Przełożony systematycznie informuje pracownika jakie działanie będzie dobrze widziane w kolejnym miesiącu

Dużo nagród typu bilet do kina czy wyjazd na weekend w góry, daje przekonanie o dostępności dla każdego pracownika.

Pozytywnie oceniane i nagradzane jest tylko zachowanie zgodne ze standardami, celami i strategią firmy.

Publikowanie wyników 20% najlepszych pracowników działa pozytywnie na wszystkich

Pracownicy którzy już skorzystali z nagrody, chętnie dzielą się przeżyciami i polecają miejsca w których warto być.

Może to już ten czas by wprowadzić sprawdzony system motywacyjny
budujący zaangażowanie i wzrost wyników finansowych

Pozapłacowy System Motywacyjny firmy Alnair był dokładnie tym, czego szukaliśmy – nagradzający pozytywne zachowania. Konsultantka mocno zaangażowana w proces wdrożenia. Przez to pracownicy i menedżerowie nauczyli się inaczej myśleć i działają w oparciu o tę wiedzę w rzeczywistych sytuacjach każdego miesiąca. Teraz podnieśliśmy swoje zaangażowanie i wyniki.

Andrzej Deleki
wiceprezes, Firma usługowa

W trakcie naszej współpracy w kwestiach związanych z Systemem Motywacyjnym, Konsultant dostarczał nam na bieżąco informacji o sytuacjach problemowych pojawiających się na różnych poziomach zarządzania Spółką. To w wielu przypadkach oszczędziło nam straty wielu godziny pracy, ponieważ mogliśmy rozwiązać spory i zakłócenia w pracy pracowników.

Katarzyna Ciepła
HR manager, firma produkcyjna

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program – pozapłacowy system motywacyjny pracowników – przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych wdrożeń   w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji pozapłacowych programów motywacji  i wprowadzania ich w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w programie pozapłacowa motywacja zespołu  dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

  • ustalenia celu wprowadzenia motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego,
  • ankietowe badanie oczekiwań pracowników w stosunku do motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego,
  • ustalenie kryteriów oceny motywującej pracowników do realizacji celów biznesowych firmy,
  • utworzenie arkusza oceny pracownika badającego postępy w realizacji celów biznesowych firmy,
  • ustalenie rocznego budżetu dla motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego,
  • ustalenie rodzaju i ilości motywatorów w ramach zakładanego budżetu rocznego,
  • utworzenie regulaminu przyznawania motywatorów,
  • opracowanie procedury wykorzystania karty oceny pracownika oraz przyznawania nagród,
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za prawidłowe realizowanie procedury.

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

referencje

Zobacz jak za 50 zł miesięcznie na pracownika,
zwiększa się produktywność o 10%

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :