Budujemy zwycięską strategię przedsiębiorstwa

Jaka strategia przedsiębiorstwa?

Nowa strategia firmy to nowi klienci. Twórz szanse i nowe możliwości dla siebie i swoich pracowników tworząc plan rozwoju firmy skup się na tym w czym jesteś najlepszy. 

W najbliższych latach odbędą się wybory: samorządowe, parlamentarne, prezydenckie i unijne mogą one wywrócić możliwość zrealizowania celu strategicznego. Warto być na to gotowym modyfikując strategię rozwoju firmy.

Dobrze wykonana strategia rozwoju przedsiębiorstwa korzysta z metody PESTEL i dostrzega to czego nie widzą inni.  Buduje silną strategię firmy uwzględnia rozwój trendów w polityce, ekonomii, społeczeństwie, technologiach, środowisku i prawie. 

Tworząc nową strategia rozwoju firmy dostajesz szansę na odkrycie drogi do sukcesu. Wykorzystuj doradztwo strategiczne zbuduj sobie nowe szanse i okazje strategiczne w otoczeniu zanim zrobią to konkurenci.

Zastosuj maksymalizację zysków przy minimalnym wysiłku i nie daj się wyprzedzić. Ponownie odkryj radość z biznesu.

Określ obecny poziom

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie przygotowania strategii znajduje się dzisiaj firma.

Czy są ustalone wymierne cele na najbliższe lata uwzględniające rozwój trendów w polityce, ekonomii, społeczeństwie, technologiach, środowisku i prawie wraz z realnym planem ich realizacji ?

A. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy w firmie
B. Rozmawialiśmy o zdefiniowaniu strategii i ….. na tym się skończyło
C. Robiliśmy warsztat o planowaniu strategicznym ale i tak szef  uznał że to się nie sprawdzi
D. Mamy ustalone wymierne cele na najbliższy okres, które zamierzamy osiągnąć
E. Tak, wspólnie z kierownikami działów określiliśmy możliwe trendy w 6 obszarach otoczenia firmy oraz ustaliliśmy kluczowe czynniki naszego sukcesu co pozwoliło nam określić wymierne i policzalne cele jakie będziemy osiągać w najbliższych  latach a także ustalić osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co otrzymujesz

Misja wizja wartości

Nazwanie wizji misji i wartości z którymi identyfikują się klienci i pracownicy

Nowe cele strategiczne

Odkrycie nowych okazji rynkowych po analizie PESTEL i określenie celów strategicznych

Główne elementy sukcesu

Odkrycie, opisanie i uświadomienie pracownikom głównych elementów sukcesu na które należy kłaść nacisk

co z tego wynika

Zrozumienie przez pracowników wartości i sensu działania firmy.

Szersze i głębsze spojrzenie na możliwe trendy w otoczeniu i ich wpływ na firmę.

Wzrost efektywności poprzez uzgodnienie z pracownikami i wykorzystanie kluczowych przewag rynkowych.

Czytelne dla otoczenia określenie jaką mamy wizję, misję, w czym się specjalizujemy a czego nie robimy.

Zmniejszenie kosztów działania poprzez skupienie się na najkorzystniejszym wymiernym i uzgodnionym z menadżerami celu.

Wybranie najkorzystniejszych dla firmy i pracowników scenariuszy działania.

Wzrost liczby klientów zainteresowanych konkretnie tym w czym się specjalizujemy.

Wzrost zaangażowania pracowników z powodu jednoznacznego określenia domen w  których działamy.

Położenie nacisku na realizacji przyjętego harmonogramu i pomiar postępów.

Nie trać czasu na zbędne projekty, skup się na tym w czym jesteś najlepszy.

Doceniam olbrzymią zdolność konsultantów do przeprowadzenia nas przez proces analizy trendów, badania naszych kluczowych czynników sukcesu by potem połączyć pozornie losowe dane w informacje nadające się do ponownego konkretyzowania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Dzięki temu doświadczeniu mogliśmy przygotować spójną strategię rozwoju naszej firmy w czasie ostrej walki konkurencyjnej o rynek.

Andrzej Tobiasz
Prezes, Firma produkcyjna

Poszukiwałam nowych możliwości rozwoju dla firmy, którą od lat kieruję. Zaprosiłam do współpracy konsultantów z Alnair sp. z o.o. by pomogli mi poradzić sobie z tym zadaniem. Zaangażowali się w pełni. Wykorzystując obecne zasoby i kompetencje pracowników oraz analizując pojawiające się trendy odkryliśmy nowe możliwości rozwoju. Uważam, że nie mając tej wiedzy jaką posiadają konsultanci Alnair sp. z o.o. nie wiedziałabym jak się do tego zabrać. Nowa strategia rozwoju pozwoliła mi zbudować nowe strumienie przychodów.

Anna Dudzik
Właściciel, Firma usługowa

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z planowania strategii w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów analizy strategicznej i wprowadzania jej wyników w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

 • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów planowania strategicznego oraz korzyści dla pracowników i firmy,
 • analiza makrootoczenia metodą PESTEL,
 • zbudowanie scenariuszy (optymistyczny, pesymistyczny, prawdopodobny, niespodziankowy),
 • analiza potencjału poprzez ustalenie kluczowych czynników prowadzących do sukcesu ,
 • analiza konkurencyjności mikrootoczenia,
 • przygotowanie analizy TOWS / SWOT,
 • opracowanie wizji,
 • opracowanie misji,
 • zdefiniowanie głównych celów strategicznych na najbliższy okres.
 • ustalenie wartości jakimi będą się kierować pracownicy firmy,
 • ustalenie domen działania firmy,
 • opisanie głównych procesów budujących wartość dla klienta,
 • opracowanie harmonogramu rekomendowanych działań,
 • przygotowanie systemu monitorującego postępy w realizacji celów

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

referencje

Zastosuj maksymalizację zysków przy minimalnym wysiłku i nie daj się wyprzedzić konkurencji.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :