KPI w Strategicznej Karcie Wyników budują zadowolenie klienta, właściciela, pracownika

Poukładaj KPI w strategicznej karcie wyników poprawiając wydajność procesów nawet o 34%

Zrównoważoną Kartę Wyników specjalnie przystosowana dla małych i średnich firm nazywamy 4 Perspektywy Sukcesu.  To narządzie zarządzania strategicznego i controllingu nazywane jest również Balanced ScoreCard (BSC) lub Strategiczna Karta Wyników. Zawiera  kluczowe wskaźniki efektywności pogrupowane w 4 Perspektywach Sukcesu.

Strategiczna Karta Wyników organizuje KPI (Key Performance Indicators) by przełożyć cele strategiczne organizacji na działanie i wdrożyć plan strategiczny. Poprzez odpowiednio dobrane KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) uzyskasz wpływ na ponadprzeciętne budowanie zadowolenia klienta, szefa i pracownika. Ostatecznie poznasz wszystkie wąskie gardła organizacji procesów i naprawisz je z nami już dziś.

Robiąc użytek z tej metody wdrożenia strategii dowiesz się co warto robić, by odnieść większy sukces w biznesie. Kiedy zobaczysz jak łatwo pracownicy uzyskują wymierne efekty pracy chętnie im zwiększysz wynagrodzenia.

Określ obecny poziom organizacji KPI w Strategicznej Karcie Wyników

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj firma.

Czy już zbudowano Strategiczną Kartę Wyników (SKW) – (Balanced Scorecard (BSC)) do monitorowania strategicznych obszarów działania?

1️⃣ Nie. Nie ma.

2️⃣ Mamy i realizujemy strategię … ale nie korzystamy z SKW (BSC).

3️⃣ Nasz plan strategiczny zawiera pewne elementy SKW (BSC).

4️⃣ Rozpoczęliśmy przygotowania do zarządzania za pomocą SKW (BSC) i ciągle mówimy …. że trzeba to zrobić.

5️⃣ Opracowaliśmy SKW (BSC), mamy zdefiniowane cele, KCS, KPI, osoby odpowiedzialne za ich zmianę i procedury opisujące cykliczny sposób postępowanie podczas monitorowania strategicznych obszarów działania.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co firma otrzymuje po wdrożeniu Strategicznej Karty Wyników wprowadzające KPI

Zwięzłą informację

Praktycznie codziennie możesz mieć zwięzłą informacja o sytuacji przedsiębiorstwa

Kluczowe czynniki sukcesu

Określa kluczowe czynniki sukcesu wspierające osiąganie celu

Wyniki firmy widziane z 4 perspektyw

Posiada wskaźniki w 4 kluczowych obszarach działania firmy: klienci, właściciele, pracownicy, procesy

co szefowie mówią o współpracy z nami

co w opinii właściciela zyskała firma po wprowadzeniu SKW lub BSC i KPI

Buduje zaangażowanie pracowników osiąganie wspólnego jasnego celu.

Pracownicy wiedzą co uważamy za sukces i chcą go realizować

Mierzymy tylko te efekty pracy, które mają wpływ na efektywność ekonomiczną

Każdy pracownik wie w jakim jest miejscu na ścieżce do celu, dlatego łatwiej uzgadniać zadania do realizacji.

Wiadomo przez to co robić a czego nie robić, by przyczyniać się do sukcesu.

Wiemy w jakim stopniu budujemy zadowolenie klienta, właściciela, pracownika oraz wydajność procesów

Znamy efekty pracy naszych kolegów i możemy im dorównać lub na nich wpłynać by dorównali do nas.

Wprowadza jasne i przejrzyste warunki oceny i wynagradzania za efekty

Pracownicy wspólnie oceniają jaka wartość wskaźnika jest dla nas odpowiednia a jaka nie i do niej dążą.

Nic tak szybko nie buduje zaangażowania pracowników jak wspólny cel, dowiedz się jak to zrobić.

Alnair ma bardzo doświadczonego i zaradnego konsultanta do wdrożenia projektu 4 Perspektywy Sukcesu przy każdej z 4 perspektyw upewniał się czy zrozumieliśmy oraz czy wskaźniki które wybraliśmy dobrze oddają naszą sytuację biznesową.

Julia Kutrzeba
Główna Księgowa, firma produkcyjna

Ta firma doradcza zbudowała długotrwałą wartości mojej firmy doskonaląc procesy i rozbudowując relacje klient, pracownik, właściciel. 

Adam Ratyczny
Właściciel, Firma logistyczna

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych wdrożeń SKW (BSC) w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów budowy SKW (BSC) i wprowadzania ich w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie budowy SKW (BSC) dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

  • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów projektu SKW (BSC) oraz korzyści dla pracowników i firmy,
  • określenie wiązki celów strategicznych i celu głównego,
  • ustalenie perspektyw wspierających realizacje celów,
  • definiowanie KCS dla każdej perspektywy,
  • definiowanie KPI w każdej z perspektyw,
  • opisanie procedur wspierających prawidłową implementację SKW (BSC),
  • wizualizacja wskaźników na poziomie firmy,
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację KPI,
  • uruchomienie pierwszych projektów rozwojowych w ramach SKW (BSC),
  • kaskadowanie SKW (BSC) na działy funkcjonalne firmy, oddziały firmy, spółki zależne.

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

referencje

Ludzie sukcesu mają realny wpływ na osiąganie wysokiego zadowolenia klienta, właściciela i pracowników swojej firmy a to przekłada się na dochód i zysk firmy.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :