Bezpieczna Sukcesja Firmy, zadba o interesy wszystkich przywódców.

Cel

Zbudowanie Planu Bezpieczna Sukcesja Firm ma na celu wypracowanie z Nestorem i Sukcesorem indywidualnego planu działania precyzującego kluczowe obszary konkurencyjności oraz wspólne ustalenie takich celów biznesowych, których osiąganie będzie budowało poczucie bezpieczeństwa po obu stronach (Nestora i Sukcesora)

Wcześnie rozpoczęte prace nad przygotowaniem Planu Bezpiecznej Sukcesji Firm pozwalają bez pośpiechu określić kluczowe dla firmy cele i wartości a także uzupełnić luki kompetencyjne jeśli takie istnieją. Pozwala również przygotować i wdrożyć bezpieczne dla Nestora i Sukcesora mechanizmy oceny poziomu realizacji celów biznesowych i rozwoju firmy.

Określ obecny poziom

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj firma w procesie budowania planu Bezpieczna Sukcesja Firm.

Czy jest już w firmie określony Plan Sukcesji?

A. Nie, nie ma
B. Część osób domyśla się kto może być sukcesorem, ale nikt tego głośno nie mówi.
C. Rozpoczęliśmy przygotowania do sukcesji … ale tylko mówimy że trzeba to zrobić
D. W firmie pojawił się konsultant i prowadzi rozmowy
E. Mamy spisany Plan Sukcesji

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co otrzymujesz

Zaktualizowane cele i strategię

Ustalenie nowych celów z tytułu wyjścia właściciela z firmy a następnie opracowanie strategii i planu działań.

Nowe kierunki rozwojowe

Pomagające przygotować i wdrożyć plan rozwoju przywództwa kolejnego pokolenia

Uporządkowany plan działań

Dzięki czemu można w zdyscyplinowany sposób przeprowadzić sukcesję.

co z tego wynika

Pomaga w komunikacji między pokoleniami i długoletnimi pracownikami.

Ułatwia akceptację nowego zarządzającego przez wszystkich pracowników.

Szczególnie w firmach rodzinnych porządkuje wiele procesów i odpowiedzialności za wyniki.

Zwiększa szanse na kontynuowanie dotychczasowej działalności, kiedy pierwszy szef się wycofa.

Uczy odnalezienia skutecznych praktyk pomagających w rozwoju.

Zwiększa zaangażowanie i utrzymanie pracowników.

Nowe kierownictwo zostaje dobrze przyjęte i wspierane w realizacji nowych celów.

Buduje świadomość swojej roli i odpowiedzialności nowego lidera.

Pozwala firmie wzrastać przez rozwinięcie nowego potencjału.

Zadbaj o świadomość odpowiedzialności następcy i akceptację jego nowej roli przez pracowników

W ciągu ostatniego roku korzystaliśmy z Alnair sp. z o.o. w zakresie, planowania sukcesji, oceny 360 i szkolenia menedżerów. Wiedza i doświadczenie, które posiadają Konsultanci, były nieocenione w pomaganiu naszej firmie na różnych etapach wzrostu i rozwoju. Odegrały one zasadniczą rolę we wdrażania naszego planu sukcesji. Ich znajomość problemów firm rodzinnych pomogły nam w procesie sukcesji.

Roman Mikołajczyk
obecny właściciel, Firm produkcyjno-usługowa

W planowaniu sukcesji celem jest połączenie przeszłości z przyszłością i uczynienie jej obecnym wykonalnym planem korzystnym dla zaangażowanych stron. Konsultanci Alnair sp. z o.o. wykonali to zadanie świetnie od początku do końca.

Zygmunt Oleś
poprzedni właściciel, obecny doradca, Firma usługowa

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program Bezpieczna Sukcesja Firm przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych sukcesji w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów budowy planu sukcesji i wprowadzania ich w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie Bezpieczna Sukcesja Firm dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

  • wsparcie procesu podejmowania decyzji o wyborze Sukcesora
  • formalny wybór Sukcesora
  • określenie luk kompetencyjnych i przygotowanie indywidualnego planu rozwoju
  • kształtowanie świadomości przywódcy i roli w dalszym rozwoju firmy
  • ustalenie kryteriów przechodzenia przez kolejne etapy sukcesji
  • analiza ryzyk opóźniających prawidłową realizację planu sukcesji
  • określenie roli Nestora po przekazaniu władzy
  • ustalenie możliwych zajęć alternatywnych dla Nestorów
  • analiza możliwości prawno-finansowych przekazania własności
  • opracowanie i realizacja planu sukcesji

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.
Z powodu RODO przejdź teraz do formularza

referencje

wybierz zdyscyplinowany sposób realizacji sukcesji firm porządkujący procesy i odpowiedzialności

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :