Projektujemy mądre Zarządzanie Przez Cele (ZPC)

Marzyłeś o mądrze zorganizowanej firmie rozwijającej się nawet o 86% rocznie ?

Mądre Zarządzanie przez cele pomaga osiągnąć zdumiewające rezultaty których oczekujesz poprzez przypisanie mierzalnych wskaźników do każdego stanowiska pracy. Dodatkowo zarządzanie przez cele ogranicza tracenie pieniędzy na działania nie przybliżające nas do przyjętych celów.  Zadowolenie klienta rośnie jeśli pracownik wie jaki jest główny cel ilościowy i jakościowy jego działania.

Firmy korzystające z Zarządzania przez Cele (ZPC) często zgłaszają wyższe wskaźniki sprzedaży i produktywności w organizacji. Cele można ustalać we wszystkich lub niektórych działach tj. produkcja, marketing, usługi, sprzedaż, badania i rozwój, zasoby ludzkie, finanse lub systemy informacyjne.

Zarządzania przez Cele (ZPC)  dobrze się sprawdza przy projektach restrukturyzacyjnych lub rozwojowych i przenosi firmę na wyższy poziom zysku w organizacji. Dlatego posłuż się mądrym zarządzaniem przez cele by osiągnąć  zdumiewające rezultaty których oczekujesz by potem spokojnie zwiększyć wynagrodzenie pracownikom.

Określ obecny poziom wprowadzenia zarządzania przez cele

Przeczytaj pytanie poniżej i oceń na którym poziomie znajduje się dzisiaj firma.

W jakim stopniu jest wprowadzone Zarządzanie przez Cele (ZPC) w firmie.

A.Mamy opracowane Zarządzanie przez Cele (ZPC) … ale leży u Szefa w szufladzie.
B. Od czasu do czasu z ciekawości sprawdzamy realizację celów (ZPC)
C. Szef monitoruje wskaźniki dwa, trzy razy w roku
D. Menadżerowie monitorują postępy w realizacji celów (ZPC) co kwartał, identyfikują i usuwają bariery oraz podejmują działania korygujące
E. Wspólnie z pracownikami monitorujemy postępy w realizacji celów (ZPC) co miesiąc, identyfikujemy i usuwamy bariery oraz podejmujemy działania korygujące a także uruchamiamy kolejne projekty rozwojowe.

Jeśli chcesz się dalej rozwijać, po prostu zrób to.

co firma otrzymuje po wprowadzeniu mądrego zarządzania przez cele

Mądre cele główne i pośrednie

Ustalenie celów działań na poziomie strategicznym, taktycznym, operacyjnym

Cele kaskadowane na pracowników

Ustalone cele każdego z pracowników odpowiadają potrzebom celów nadrzędnych.

Mierniki wskazujące osiąganie celu

Pracownicy każdego z działów mają ustalone mierniki informujące o poziomie realizacji celów.

co szefowie mówią o współpracy z nami

co w opinii właściciela zyskała firma po wprowadzeniu ZPC

Każdy z pracowników wie jaki cel realizuje jego praca wiec może ją wykonywać produktywniej

Nie tracimy czasu i pieniędzy na zadania zbędne i niezaplanowane

Szybko zidentyfikujemy i poprawimy ważne procesy nie dające wystarczającej jakości

Jasna hierarchia celów sprawia że nie wykonujemy zbędnej pracy

Działanie nie realizujące celów wprost, możemy wyodrębnić do projektu rozwojowego

Informacja o słabych wynikach pozwala nam błyskawicznie poszukać działań usprawniających.

Możemy delegować odpowiedzialność za realizację celów na niższe szczeble.

Łatwo zidentyfikować osobę wymagającą wsparcia lub rozwoju.

Każdy ważny proces realizowany przez pracownika zostanie zadbany.

Uruchom ulepszony proces zarządzania przez cele i mądrze deleguj odpowiedzialność na niższe szczeble. To pozwala działać zyskowniej.

Alnair sp. z o.o. zareagował profesjonalnie mając bardzo krótki czas (3 dni), aby opracować i wykonać narzędzie zarządzania strategicznego – Zarządzanie Przez Cele. Dzięki licznym dyskusjom podczas warsztatów, Konsultanci ułatwili zarówno ogólne zrozumienie funkcji Zarządzania Przez Cele, jak i szczegółowe ustalenie celów i wskaźników dla nowo powstającego oddziału firmy.

Tadeusz Durlik
Dyrektor Zarządzający , Firma handlowa

Szukaliśmy partnera, który pomógłby nam wdrożyć Zarządzanie Przez Cele i który byłby elastyczny w swoim podejściu. Na szczęście jeden z naszych znajomych polecił Alnair sp z o.o. Konsultanci współpracowali z nami przez 6 dni, aby zrozumieć nasze potrzeby i opracować efektywne kosztowo podejście oparte na Zarządzaniu Przez Cele, Dzięki temu mamy teraz wgląd w to, jak realizujemy swoje plany i możemy poprawić jakość usług dla naszych klientów biznesowych.

Waldemar Tarczyński
właściciel, firma produkcyjna

Zalety współpracy z Alnair

Certyfikowany trener, Tylko u nas! Autorski program przygotowany przez ekspertów Alnair sp. z o.o. w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych wdrożeń Zarządzania przez Cele (ZPC) w polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy. Metodyka sprawdzona w trakcie realizacji projektów Zarządzania przez Cele (ZPC) i wprowadzania ich w firmach. Jakość merytoryczna i sposób prowadzenia zgodne z oczekiwaniami osób zarządzających.

Firma posiadająca ISO 9001:2015 w szkoleniach i doradztwie. Pozytywny audyt PARP dla podmiotów realizujących usługi z dotacją w BUR.

Konsultacje telefoniczne lub mailowe dostępne w trakcie realizacji projektu oraz przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Certyfikat udziału w projekcie Zarządzanie przez Cele (ZPC) dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Typowy przebieg projektu

 • wyjaśnienie menadżerom kluczowych elementów Zarządzania przez Cele (ZPC) oraz korzyści dla pracowników i firmy,
 • określenie skwantyfikowanej wartości celów Zarządzania przez Cele (ZPC) i ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację mierników,
 • opisanie procesu budowania wartości dla klienta
 • zdefiniowanie celów dla każdego z elementów łańcucha budowania wartości
 • ustalenie mierników określający postępy w realizacji celu każdego z ogniw łańcucha
 • odkrycie celów jakie powinien realizować każdy z pracowników zespołu
 • ustalenie wymiernej wartości jaką każdy z pracowników winien osiągać na swoim stanowisku
 • opisanie procedur wspierających prawidłową implementację Zarządzania przez Cele (ZPC),
 • wizualizacja mierników na na potrzeby projektu,
 • uruchomienie pierwszych podprojektów rozwojowych w ramach Zarządzania przez Cele (ZPC),
 • kaskadowanie Zarządzania przez Cele (ZPC) na oddziały.

konsultanci

Twoja firma może odnosić większe sukcesy.

Poproś o rozmowę z konsultantem prowadzącym projekt. Porozmawiacie o rozwiązaniach dla Twojej firmy.
To nic nie kosztuje.

referencje

Posłuż się mądrym zarządzaniem przez cele by skutecznie określić zdumiewające rezultaty których oczekujesz.

wyróżnienia

Interesujące ? Udostępnij przez :