Benedykt Bryłkatrener, konsultant

Umiejętności

 • controlling operacyjny i finansowy,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • prognozowanie w biznesie,
 • oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analiza ryzyka,
 • zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie finansami.

Edukacja

 • Magister ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Asolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa, marketingu, finansów i bankowości, organizacji i zarządzania oraz handlu zagranicznego,
 • posiada międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA,
 • Certyfikat z Neuro-Lingwistycznego Programowania na poziomie Technician in the Art of NLP for Communication.

Trener biznesu/konsultant biznesowy, Przeprowadził ponad 1.000 godzin zajęć i 500 godzin doradztwa dla podmiotów gospodarczych, tj. przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Specjalizuje się w controllingu operacyjnym i finansowym, zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, prognozowaniu w biznesie, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i analizach ich ryzyka, zarządzaniu kosztami, zarządzaniu finansami, itp. Jest doświadczonym konsultantem, który opracowuje biznes plany, feasibility study, due dilligence, plany strategiczne, analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw.

Profesjonalista w dziedzinie biznesu

Wykonuje oceny efektywności innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przeprowadza wyceny przedsiębiorstw i szacowania aktywów intelektualnych, takich jak wycena marki, kapitału relacyjnego czy wyceny patentu z wykorzystaniem opcji realnych. Jest wykładowcą akademickim który od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami stacjonarnymi, niestacjonarnymi i podyplomowymi.

Case study

wykorzystaj bonus - 30' nieodpłatnej rozmowy na każdy temat

Usługi

Szybka analiza wskaźników płynności finansowej

Nie bądź ślepy na fakty. Każda zyskowna firma już dawno odkryła co dają wskaźniki płynności.Rozmowa z Ekspertem często bywa dobrą inspiracją do dalszych działań.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Wprowadź analizę finansową i wskaźnikową! Poczuj kontrole nad płynnością, rentownością, produktywnością i wykorzystaniem czasu pracy. Świadomość osiągania sukcesów jest najlepszą motywacją do działania.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Wprowadzamy controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich firmach

Przeciętnie o 28% kosztów więcej ponoszą firmy nie stosujące wzmacniającego controllingu. Kiedy je odzyskasz, podniesiesz wynagrodzenie i przyciągniesz dobrych pracowników.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Budżetowanie, które eliminuje ukryte koszty i dlatego się opłaca

Budżetowanie w przedsiębiorstwie wspiera zarówno zarządzanie strategiczne jak i controlling. Szybko rozwija odpowiedzialność menedżerów za firmę. To zazwyczaj zwiększa zyski i przyspiesza rozwój.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej

Polecenia i opinie

Płynność finansowa była przez nas mocno niedoceniana dopóki mieliśmy wystarczającą ilość pieniędzy. Niedbałość w tej sprawie doprowadziła nas do sytuacji, w której musieliśmy poprosić pracowników o przesunięcie terminu wypłat. Konsultant firmy Alnair pokazał nam i nauczył jak tego unikać w przyszłości. To była dobra lekcja.

Aleksandra Gryw
Właściciel, Firma Usługowa

Doradztwo w zakresie opracowania budżetu z Konsultantami firmy Alnair sp. z o.o. naprawdę pomogło nam osiągnąć nasze cele finansowe. Zręczny podział kosztów na rodzaje i miejsca powstawania wraz z fantastyczną przejrzystością odpowiedzialności zapewnia stabilność naszym zyskom.

Anna Sawicka
Główna Księgowa, firma produkcyjna

To był najlepszy konsultant jakiego mieliśmy w naszej firmie. Jest profesjonalistą, cierpliwy i dokładny. Bardzo pomysłowy. Kiedy szukaliśmy nowego kierunku dla naszego Zarządzania Przez Wartości (ZPW) jego kreatywne metody pomogły nam wyjść z impasu.

Julia Banach
Menedżer ds Rozwoju, Firma usługowa