Dr hab. Anna Cierniak-Emerychprof. UE we Wrocławiu

Anna Cierniak-Emerych

Umiejętności

 • budowanie strategii rozwoju personelu,
 • zarządzanie procesem badawczym i edukacyjnym,
 • analiza i ocena warunków funkcjonowania personelu,
 • budowanie i wdrażanie koncepcji CSR,
 • budowanie i wdrażanie systemów motywacji pracowników,
 • budowanie i wdrażanie systemów ocen pracowników,
 • zarządzanie przez cele,
 • badanie i rozwój kompetencji,
 • integracja zespołów funkcjonalnych,

Edukacja

 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
 • monografia: Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa;
 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Rozprawa doktorska (obroniona z wyróżnieniem), pt. Zmiany warunków pracy w przedsiębiorstwach – przesłanki i tendencje,
 • ukończone z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu;

Kierownik Katedry Pracy i Kapitału na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Jej zainteresowania naukowe pozostają w ramach nauki o przedsiębiorstwie, koncentrując się wokół problematyki funkcjonowania człowieka i wykonywanej przez niego pracy, w tym w szczególności szeroko rozumianych warunków pracy, partycypacji pracowniczej, uelastyczniania sfery zatrudnienia. Jej zainteresowania koncentrują się także wokół zagadnień CSR oraz przedsiębiorczości technologicznej. Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz opiekun naukowy studiów podyplomowych Inżynieria procesów produkcyjnych.

Nauka o przedsiębiorstwie, problematyka funkcjonowania człowieka i wykonywanej przez niego pracy nie mają żadnych tajemnic

Kilkukrotnie otrzymała Nagrodę Indywidualną Rektora UE we Wrocławiu za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej. Wzięła udział w ponad 50 konferencjach krajowych i zagranicznych. Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów dofinansowywanych m.in. ze środków EFS, w tym jako superwizor oraz ekspert oceniający wdrożenia. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Case study

wykorzystaj bonus - 30' nieodpłatnej rozmowy na każdy temat

Usługi

Pozapłacowy System Motywacyjny zachęca do konkurencyjności

Wprowadź system który pozwala w 15 minut dokonać szczegółowej oceny pracy pracownika, zbudować zaangażowanie i wpłynąć na wzrost przychodów.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Badanie Kompetencji Menedżera

Zbadaj jaki jest poziom kluczowych kompetencji menedżerskich kierowników i dyrektorów pracujących w Twojej firmie

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej

Polecenia i opinie

Pozapłacowy System Motywacyjny firmy Alnair był dokładnie tym, czego szukaliśmy – nagradzający pozytywne zachowania. Konsultantka mocno zaangażowana w proces wdrożenia. Przez to pracownicy i menedżerowie nauczyli się inaczej myśleć i działają w oparciu o tę wiedzę w rzeczywistych sytuacjach każdego miesiąca. Teraz podnieśliśmy swoje zaangażowanie i wyniki.

Andrzej Deleki
wiceprezes, Firma usługowa

Pewnego dnia zastałem na swoim biurku kartkę na której był list od pracowników następującej treści. Drogi Szefie, kilka miesięcy temu zostałeś kierownikiem naszego działu. Doceniamy Twój awans ale oczekujemy że zrobisz badanie poziomu swoich kompetencji menedżerskich i uzupełnisz luki byśmy wszyscy mogli cieszyć się sukcesem. Nie sądzisz że czas już to zrobić ?

Rafał Zelazny
Kierownik serwisu, Firma usługowa