contact details

Social Profiles

  Dr hab. Anna Cierniak-Emerychprof. UE we Wrocławiu

  Umiejętności

  • budowanie strategii rozwoju personelu,
  • zarządzanie procesem badawczym i edukacyjnym,
  • analiza i ocena warunków funkcjonowania personelu,
  • budowanie i wdrażanie koncepcji CSR,
  • budowanie i wdrażanie systemów motywacji pracowników,
  • budowanie i wdrażanie systemów ocen pracowników,
  • zarządzanie przez cele,
  • badanie i rozwój kompetencji,
  • integracja zespołów funkcjonalnych,

  Edukacja

  • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
  • monografia: Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa;
  • doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Rozprawa doktorska (obroniona z wyróżnieniem), pt. Zmiany warunków pracy w przedsiębiorstwach – przesłanki i tendencje,
  • ukończone z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu;

  Kierownik Katedry Pracy i Kapitału na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Jej zainteresowania naukowe pozostają w ramach nauki o przedsiębiorstwie, koncentrując się wokół problematyki funkcjonowania człowieka i wykonywanej przez niego pracy, w tym w szczególności szeroko rozumianych warunków pracy, partycypacji pracowniczej, uelastyczniania sfery zatrudnienia. Jej zainteresowania koncentrują się także wokół zagadnień CSR oraz przedsiębiorczości technologicznej. Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz opiekun naukowy studiów podyplomowych Inżynieria procesów produkcyjnych.

  Nauka o przedsiębiorstwie, problematyka funkcjonowania człowieka i wykonywanej przez niego pracy nie mają żadnych tajemnic

  Kilkukrotnie otrzymała Nagrodę Indywidualną Rektora UE we Wrocławiu za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej. Wzięła udział w ponad 50 konferencjach krajowych i zagranicznych. Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów dofinansowywanych m.in. ze środków EFS, w tym jako superwizor oraz ekspert oceniający wdrożenia. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

  Realizacje

  wykorzystaj bonus - 30' nieodpłatnej rozmowy na każdy temat

  Usługi

  Analiza wskaźnikowa która chroni finanse małego przedsiębiorstwa

  Wprowadź analizę finansową i wskaźnikową! Poczuj kontrole nad płynnością, rentownością, produktywnością i wykorzystaniem czasu pracy. Naucz menedżerów podejmować lepsze decyzje pokazując im fakty zawarte w liczbach. Świadomość osiągania sukcesów jest najlepszą motywacją do działania.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Wprowadzamy controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich firmach

  Przeciętnie o 28% kosztów więcej ponoszą firmy nie stosujące wzmacniającego controllingu strategicznego lub operacyjnego. Kiedy je odzyskasz, podniesiesz wynagrodzenie i przyciągniesz dobrych pracowników.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Budujemy zwycięską strategię przedsiębiorstwa

  Odkrywając nowe cele strategiczne firmy, dostajesz nową szansę na odkrycie nowej drogi do sukcesu. Dlatego wykorzystując doradztwo strategiczne zbuduj sobie nowe szanse i okazje strategiczne w otoczeniu zanim zrobią to konkurenci.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Budżetowanie, które eliminuje ukryte koszty i dlatego się opłaca

  Budżetowanie w przedsiębiorstwie wspiera zarówno zarządzanie strategiczne jak i controlling. Dodatkowo, optymalizowanie kosztów szybko rozwija odpowiedzialność menedżerów za firmę. Ponieważ wszyscy potrzebujemy budżetu. Zrób go dobrze i naucz się nim zarządzać. To zazwyczaj zwiększa zyski i przyspiesza rozwój.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Bezpieczna Sukcesja Firmy, zadba o interesy wszystkich przywódców.

  Program Bezpieczna Sukcesja Firm, sprawnie określi nowe cele oraz zorganizuje sposób ich realizacji zwiększając szanse na rozwój i zaangażowanie długoletnich pracowników.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Łańcuch Wartości, ustali cele działów dopasowane do potrzeb klienta

  Budując łańcuch wartości dodanej dla klienta: nauczysz działy współpracować, budować cele, obniżać koszty i wygrywać z konkurencją.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Projektujemy mądre Zarządzanie Przez Cele (ZPC)

  Wykorzystaj mądre zarządzanie przez cele ograniczając tracenie czasu i pieniędzy na niepotrzebne działania. W ten sposób od razu osiągniesz zdumiewające rezultaty jakich oczekujesz.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  KPI w 4 Perspektywach Sukcesu budują zadowolenie klienta, właściciela, pracownika

  Robiąc użytek z tej metody dowiesz się jak odnieść większy sukces w biznesie poprzez wpływ na ponadprzeciętne budowanie zadowolenia klienta, szefa i pracownika.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Pozapłacowy System Motywacyjny zachęca do konkurencyjności

  Wprowadź system który pozwala w 15 minut dokonać szczegółowej oceny pracy pracownika, zbudować zaangażowanie i wpłynąć na wzrost przychodów.

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Menedżer Ekspert – szkolenie

  Interesujące ? Udostępnij przez :

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej
  Badanie Kompetencji Menedżera

  Zbadaj jaki jest poziom kluczowych kompetencji menedżerskich kierowników i dyrektorów pracujących w Twojej firmie

  Interesujące ? Udostępnij przez :
  Czytaj więcej

  Polecenia i opinie

  Pozapłacowy System Motywacyjny firmy Alnair był dokładnie tym, czego szukaliśmy – nagradzający pozytywne zachowania. Konsultantka mocno zaangażowana w proces wdrożenia. Przez to pracownicy i menedżerowie nauczyli się inaczej myśleć i działają w oparciu o tę wiedzę w rzeczywistych sytuacjach każdego miesiąca. Teraz podnieśliśmy swoje zaangażowanie i wyniki.

  Andrzej Deleki
  wiceprezes, Firma usługowa

  Publikacje:

  Publikacje: