Grzegorz Steinmetztrener, konsultant

Umiejętności
  • komercjalizacja wyników badań naukowych,
  • budowanie strategii rozwoju,
  • analizy systemowe i procesowe,
  • audyty technologiczne,
  • stosowanie metod kreatywnych,
  • integracja zespołów funkcjonalnych wokół wspólnych celów,
  • pirotechnik z uprawnieniami nadzoru w zakresie pirotechniki cywilnej
Edukacja
  • Magister inżynier chemii Politechniki Wrocławskiej

Trener z zakresu inwentyki inżynierskiej, transferu i komercjalizacji wiedzy. Specjalista w zakresie technologii chemicznej, pirotechniki, zarządzania wiedzą, analizy systemowej i procesowej, audytu technologicznego. Inwentor i autor patentów. Opatentował dwa rozwiązania z dziedziny technologii chemicznej oraz uruchomił produkcję innowacyjnego dodatku żywieniowego.

Zbudował urządzenie odzyskujące ciepło ze ścieków.

Kieruje produkcją i działem B+R w firmie FLC Pharma. Konsultant do spraw wdrożeń Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Współtwórca kilkudziesięciu opracowań, analiz, biznesplanów w różnych obszarach rynkowych. Współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, Polską Agencją Komercjalizacji Technologii, Inss-Pol Sp. z o.o. Zwolennik nauki przez doświadczenie i myślenia analitycznego. Członek Klubu Kreatywnych BrainWorx, gdzie tworzy rozwiązania kreatywne i promuje korzystanie z niekonwencjonalnych metod. Koordynator Zespołu ds. Komercjalizacji w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki. Prezes i założyciel Stowarzyszenia Sportmac, promującego aktywny wypoczynek i sporty ekstremalne.

Case study

wykorzystaj bonus - 30' nieodpłatnej rozmowy na każdy temat

Usługi

Pozapłacowy System Motywacyjny zachęca do konkurencyjności

Wprowadź system który pozwala w 15 minut dokonać szczegółowej oceny pracy pracownika, zbudować zaangażowanie i wpłynąć na wzrost przychodów.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej

Polecenia i opinie

W trakcie naszej współpracy w kwestiach związanych z Systemem Motywacyjnym, Konsultant dostarczał nam na bieżąco informacji o sytuacjach problemowych pojawiających się na różnych poziomach zarządzania Spółką. To w wielu przypadkach oszczędziło nam straty wielu godziny pracy, ponieważ mogliśmy rozwiązać spory i zakłócenia w pracy pracowników.

Katarzyna Ciepła
HR manager, firma produkcyjna