Michał Ilnicki

Michał Ilnicki - adwokata

Umiejętności

  • obsługa pasażerów linii lotniczych w związku ze zdarzeniami powodującymi opóźnienia,
  • porady prawne dotyczące działalności gospodarczej,
  • obsługa prawna firm medycznych,
  • doradztwo dla e-commerce,
  • budowa i osiąganie celów,
  • umowy sukcesyjne.

Edukacja

  • magister prawa na Uniwersytecie Wrocławskim

Michał Ilnicki jako adwokat udziela pomocy prawnej osobom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą. Prowadził obsługę prawną wiodącej spółki branży medycznej. Uruchomił i rozwinął start-up w branży e-commerce. Poza obsługą prawną firm, zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa, m. in. dla organizacji pozarządowych, współpracując z Centrum Pro Bono. Z Palestrą związany od 2012 r. Od 2015 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Jego Kancelaria uzyskała kod NCAGE, który jest unikalnym odznaczeniem podmiotu nadawanym dla dostawców rządowych lub agencji obrony. Legitymowanie się certyfikatem NCAGE pozwala na świadczenie dostaw produktów lub usług dla państw członkowskich NATO.

Kancelaria Michała Ilnickiego uzyskała kod NCAGE, który jest unikalnym odznaczeniem podmiotu nadawanym dla dostawców rządowych lub agencji obrony.

Uczestnik szkoleń zawodowych i konferencji organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu („Zastosowanie narzędzi psychologii biznesu w zarządzaniu i marketingu kancelarii adwokackiej”) oraz przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (“Legal Innovation Conference”). Audytor wewnętrzny systemu jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 19011:2002. W swojej działalności zawodowej i naukowej Michał Ilnicki koncentruje się na prawie cywilnym (problematyka zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe i odszkodowania za szkody majątkowe, dobra osobiste i ich ochrona), postępowaniu cywilnym oraz prawie gospodarczym.

Case study

wykorzystaj bonus - 30' nieodpłatnej konsultacji

Usługi

Bezpieczna Sukcesja Firmy, zadba o interesy wszystkich przywódców.

Program Bezpieczna Sukcesja Firm, sprawnie określi nowe cele oraz zorganizuje sposób ich realizacji zwiększając szanse na rozwój i zaangażowanie długoletnich pracowników.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej
Projektujemy mądre Zarządzanie Przez Cele (ZPC)

Wykorzystaj mądre zarządzanie przez cele ograniczając tracenie czasu i pieniędzy na niepotrzebne działania. W ten sposób od razu osiągniesz zdumiewające rezultaty jakich oczekujesz.

Interesujące ? Udostępnij przez :
Czytaj więcej

Polecenia i opinie

Alnair sp. z o.o. zareagował profesjonalnie mając bardzo krótki czas (3 dni), aby opracować i wykonać narzędzie zarządzania strategicznego – Zarządzanie Przez Cele. Dzięki licznym dyskusjom podczas warsztatów, Konsultanci ułatwili zarówno ogólne zrozumienie funkcji Zarządzania Przez Cele, jak i szczegółowe ustalenie celów i wskaźników dla nowo powstającego oddziału firmy.

Tadeusz Durlik
Dyrektor Zarządzający , Firma handlowa

W ciągu ostatniego roku korzystaliśmy z Alnair sp. z o.o. w zakresie, planowania sukcesji, oceny 360 i szkolenia menedżerów. Wiedza i doświadczenie, które posiadają Konsultanci, były nieocenione w pomaganiu naszej firmie na różnych etapach wzrostu i rozwoju. Odegrały one zasadniczą rolę we wdrażania naszego planu sukcesji. Ich znajomość problemów firm rodzinnych pomogły nam w procesie sukcesji.

Roman Mikołajczyk
obecny właściciel, Firm produkcyjno-usługowa

W planowaniu sukcesji celem jest połączenie przeszłości z przyszłością i uczynienie jej obecnym wykonalnym planem korzystnym dla zaangażowanych stron. Konsultanci Alnair sp. z o.o. wykonali to zadanie świetnie od początku do końca.

Zygmunt Oleś
poprzedni właściciel, obecny doradca, Firma usługowa