Teresa Musiałkonsultantka

Umiejętności

  • integracja zespołów funkcjonalnych wokół wspólnych celów,
  • zarządzanie przez wartości,
  • komercjalizacja wyników badań naukowych,

Edukacja

  • magister chemii Politechniki Wrocławskiej,

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej (praca magisterska z wyróżnieniem) i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Doktorantka Politechniki Wrocławskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w skutecznej koordynacji i administracji projektów edukacyjnych i badawczych (w obszarze chemii). Zaangażowana m.in. w projekty: „Twoja wiedza Twoja firma”, którego celem był transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, oraz„Pioneers into Practice”, którego celem było wykształcenie Pionierów – nowej generacji specjalistów, przedsiębiorców, naukowców, działaczy społeczno-politycznych, kształtujących nowy model zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego. Przeprowadziła 500 godzin wykładów, szkoleń i spotkań w zakresie m.in. nauk ścisłych , Strategicznej Karty Wyników czy promocji wydarzeń i projektów. Aktywnie bierze udział we wdrażaniu „Zarządzania przez Wartości” i „Strategicznej Karty Wyników”. Działa w dwóch organizacjach non-profit – „Odyseja Umysłu” i „Toastmasters”.

Realizacje

wykorzystaj bonus - 30' nieodpłatnej rozmowy na każdy temat

Usługi

Polecenia i opinie

Alnair sp. z o.o. przeprowadził 3 dniową usługę doradczą w naszej firmie, aby pomóc nam zdefiniować łańcuch wartości. Dzięki jasnym i pomocnym wskazówkom przeszliśmy do ustalania miejsc powstawania wartości w procesie świadczenia usługi. Umiejętności zdobyte przez naszych menedżerów w trakcie opracowywania łańcucha wartości zapewniły nam pozytywny wyróżnik wspierający naszą ofertę. Wyniki warsztatu pomogły nam w jeszcze lepszym zrozumieniu potrzeb naszych klientów.

Waldemar Nowak
prezes zarządu, Firma usługowa

Szukaliśmy partnera, z którym moglibyśmy współpracować, aby pomógł opracować łańcuch wartości dodanej jaki budujemy w firmie dla naszego klienta. Konsultanci Alnair sp. z o.o. doskonale wypełnili tę rolę, tworząc warsztaty dostosowane do potrzeb naszych menedżerów ułatwiające tworzenie mapy powstawania wartości dla klienta i zrozumienie jaki cel ma do spełnienia każdy z działów w firmie.

Artur Śliwiński
prezes zarządu, firma produkcyjna

Pozapłacowy System Motywacyjny firmy Alnair był dokładnie tym, czego szukaliśmy – nagradzający pozytywne zachowania. Konsultantka mocno zaangażowana w proces wdrożenia. Przez to pracownicy i menedżerowie nauczyli się inaczej myśleć i działają w oparciu o tę wiedzę w rzeczywistych sytuacjach każdego miesiąca. Teraz podnieśliśmy swoje zaangażowanie i wyniki.

Andrzej Deleki
wiceprezes, Firma usługowa