Znak Jakość „Laur Eksperta”

Program „Zarządzanie przez wartości ma sens” został nagrodzony „Laurem Eksperta” w Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego. Jest to znak jakości tego programu przyznany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni.

Eksperci oceniali naszą usługę indywidualnie, przyjmując kryteria właściwe dla usługi eksperckiej opisanej w programie „Zarządzanie przez wartości mam sens” Przyznając „Laur Eksperta”, zostały wzięte pod uwagę:

  • jakość usługi,
  • zgodność programu z potrzebami konsumentów,
  • cechy merytoryczne usługi wyróżniające ją na rynku i wpływające na jej konkurencyjność.

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic wyróżnia produkty i usługi cechujące się wysoką jakością. W ten sposób promowane są produkty i usługi posiadające unikatowe cechy.

Na Znak Jakości „Laur Eksperta” mają szansę towary i usługi dobrze odpowiadające na oczekiwania klientów, cechujące się wysoką jakością, nowoczesne i wartościowe z punktu widzenia rynku.

Interesujące ? Udostępnij przez :